Pääsihteerin viesti kansainvälisenä naistenpäivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

PÄÄSIHTEERI

VIESTI KANSAINVÄLISENÄ NAISTENPÄIVÄNÄ

8. maaliskuuta 2011

Sata vuotta sitten, kun maailma ensimmäistä kertaa vietti kansainvälistä naistenpäivää, sukupuolten tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen olivat suurelta osin radikaaleja aatteita. Naistenpäivän satavuotisjuhlapäivänä juhlimme sitä merkittävää kehitystä, jonka olemme saavuttaneet päättäväisen puolustamisen, käytännön toiminnan ja valaistuneen politiikan avulla. Silti naiset ovat yhä toisen luokan kansalaisia liian monessa maassa ja yhteisössä.

Vaikka sukupuoltenvälinen koulutuskuilu onkin sulkeutumassa, sekä maiden sisällä että niiden välillä on vielä suuria eroja. Aivan liian moni tyttö jää ilman koulutusta, lähtee koulusta ennenaikaisesti tai valmistuu vähillä taidoilla ja harvemmilla mahdollisuuksilla. Kodissa ja koulussa, työpaikalla ja yhteisössä, naiseus tarkoittaa usein haavoittuvuutta. Monella konfliktialueella seksuaalista väkivaltaa käytetään tarkoituksenmukaisesti ja systemaattisesti naisten ja kokonaisten yhteisöjen uhkaamiseen.

Kampanjani, “UNiTE to End Violence Against Women” työskentelee yhdessä miesjohtajien verkoston kanssa (Network of Men Leaders) rankaisemattomuuden lopettamiseksi ja ajattelutapojen muuttamiseksi. Kansainvälinen ilmapiiri muuttuu yhä määrätietoisemmaksi sen suhteen, että seksuaalisista hyökkäyksistä konflikteissa tulee rangaista ja niitä tulee ehkäistä. Turvallisuusneuvoston tärkeän naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan 1325-resoluution toimeenpanon eteen tulee tehdä enemmän. Resoluutio korostaa miten tärkeää on, että naiset otetaan osaksi kaikkia rauhanrakennus- ja rauhanturvaamisaspekteja.  

Toinen alue, jossa meillä on pakottava tarve merkittävälle kehitykselle, on naisten ja lasten terveys. Syyskuussa 2010 järjestetyssä vuosituhattavoitteiden seurantakokouksessa tunnistettiin tämän aiheen keskeinen tärkeys, ja jäsenmaat ja filantrooppinen yhteisö ovat ilmaisseet vahvan tukensa globaalille strategialleni, jonka tarkoitus on pelastaa henkiä ja parantaa naisten ja lasten terveyttä seuraavan neljän vuoden aikana.

Päätöksenteon alueella yhä useampi nainen yhä useammassa maassa ottaa oikeutetun paikkansa maansa parlamentissa. Silti alle 10 prosentissa maista valtiota tai hallitusta johtaa nainen. Jopa siellä, missä naiset ovat näkyviä politiikassa, he ovat usein hyvin aliedustettuja muilla päätöksenteon alueilla, mukaan lukien liiketoiminnan ja teollisuuden korkeimmat tasot. Äskettäin käynnistetty YK-aloite – Women’s Empowerment Principles, johon yli 130 suuryritystä on tarttunut – tähtää tämän epätasapainon muuttamiseen.

Tänä vuonna kansainvälinen naistenpäivä keskittyy koulutuksen, harjoittelun, tieteen ja teknologian yhtäläiseen saatavuuteen. Kännykät ja internet voivat esimerkiksi auttaa naisia parantamaan heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia, hyödyntämään ansiomahdollisuuksia, ja suojelemaan itseään hyväksikäytöltä ja haavoittuvuudelta. Sellaisten työkalujen saatavuus, koulutuksen ja harjoittelun perustan lisäksi, auttaa naisia rikkomaan köyhyyden kierteen, taistelemaan epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja käyttämään oikeuksiaan.

Tänä vuonna perustettu Yhdistyneiden Kansakuntien sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista ajava yksikkö, UN Women osoittaa, että pyrimme syventämään tätä agendaa. Vain naisten täydellä ja tasa-arvoisella osallistumisella kaikkeen päätöksentekoon julkisen ja yksityisen elämän aloilla voimme toivoa saavuttavamme kestävän, rauhallisen ja oikeudenmukaisen yhteisön, joka luvataan Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa.