Pääsihteerin viesti kansainvälisenä nuorten päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri

VIESTI KANSAINVÄLISENÄ NUORTEN PÄIVÄNÄ

12. elokuuta 2010

Tämän vuoden kansainvälisen nuorten päivä käynnistää kansainvälisen nuorten vuosikymmenen. Vuoden teemana on ”dialogi ja yhteisymmärrys”.

Tämän päivän sosiaalisesti ja taloudellisesti haastavassa ympäristössä elävä nuoriso ansaitsee erityistä huomiota. 87 prosenttia maailman 15-24-vuotiaista asuu kehitysmaissa. Globaali talouskriisi on vaikuttanut suhteettoman voimakkaasti erityisesti nuoriin, jotka ovat menettäneet työnsä, kamppailevat tullakseen toimeen matalapalkkaisissa töissä ja joiden mahdollisuudet koulutukseen ovat heikentyneet. Talouksien alkaessa vähitellen vakautua myös nuorten tarpeiden tulisi tulla huomioiduiksi.

Kyse on moraalisesta velvoitteesta sekä välttämättömyydestä. Kyse on myös mahdollisuudesta: nuorten ihmisten energia voi auttaa horjuvia talouksia jaloilleen. Olen jatkuvasti vaikuttunut maailmalla tapaamieni nuorten hyvästä tahdosta, lahjakkuudesta sekä idealismista. Nuoret tekevät tärkeää työtä köyhyyden vähentämiseksi, tartuntatautien hillitsemiseksi, ilmastonmuutoksen vastustamiseksi sekä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Kutsunkin jäsenvaltioita investoimaan lisää nuorisoonsa, jotta heillä on mahdollisuus tehdä vielä entistäkin enemmän.

Kansainvälisen nuorison vuoden kuluessa YK ja sen nuorisojärjestökumppanit keskittävät huomionsa sukupolvien, kulttuurien ja uskontojen välisen dialogin ja yhteisymmärryksen vahvistamiseen ja kannustamiseen. Maailmassa, jossa erilaiset ihmiset ja perinteet ovat yhä läheisemmin ja useammin tekemisissä keskenään on ehdottoman tärkeää, että nuoret ihmiset oppivat kuuntelemaan tarkasti, ymmärtämään toisiaan, antamaan tilaa erilaisille mielipiteille sekä ratkomaan konflikteja. Vain harvat pyrkimykset ovat tärkeämpiä kuin näiden taitojen hallinta sekä nuorten ihmisten kouluttaminen ihmisoikeuskysymyksissä. Nuorissa ei ole pelkästään tulevaisuutemme, vaan he muodostavat jo tänään tärkeän sidosryhmän. Meidän on tunnustettava, että vanhemmilla sukupolvilla on paljon opittavaa nuorten kokemuksista ja esimerkeistä yhä kutistuvassa maailmassa, johon nuoret ovat kasvaneet.

Käynnistäessämme tätä kansainvälistä nuorison vuotta tunnustakaamme ja juhlikaamme kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita nuorilla on turvallisemman ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Voimistakaamme pyrkimyksiämme ottaa nuoret mukaan päätöksentekoomme, joka vaikuttaa sekä meidän yhteiseen tulevaisuuteemme.