Pääsihteerin viesti kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

alt

alt25. marraskuuta 2010

Kun huomioimme kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi 2010, tunnustakaamme tämän asian eteen tehdyt laaja-alaiset ja määrältään kasvavat ponnistelut. Naisjärjestöt eivät ole enää yksin. Latinalaisesta Amerikasta Yhdysvaltoihin, Aasiasta Afrikkaan, miehet ja pojat, nuoret ja vanhat, muusikot, kuuluisuudet ja urheilutähdet, media, yleisö ja yksityiset organisaatiot sekä tavalliset kansalaiset tekevät yhä enemmän suojellakseen naisia ja tyttöjä ja edistääkseen heidän voimaantumistaan ja oikeuksiaan.

Sosiaalisen mobilisaation alusta “Say NO-UNiTE” on rekisteröinyt melkein miljoona kansalaisyhteiskunnan edustajien ja yksilöiden tekemää aktiviteettia maailmanlaajuisesti. Tämän vuoden elokuussa järjestykseltään viidennessä maailman nuorisokonferenssissa Meksikossa, nuoret aktivistit kaikkialta maailmasta esittivät selvän viestin: “On aika lopettaa väkivalta naisia ja tyttöjä kohtaan!” Jäsenvaltiot tekevät myös osansa väkivallan lopettamiseksi. Marraskuuhun 2010 mennessä tietopankkini naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta, luonteesta ja seurauksista, joka myös kirjaa muistiin politiikkoja ja ohjelmia pandemian vastaiseen taisteluun, on saanut yli 100 raporttia hallituksilta.  

Tänä vuonna päivä korostaa sitä roolia, jota yritykset voivat näytellä – projektien kehittämisestä sosiaalisen yritysvastuun periaatteiden hyväksymiseen ja suoran taloudellisen tuen tarjoamiseen organisaatioille, jotka työskentelevät väkivallan lopettamiseksi. ”Naisten voimaantumista tukevat periaatteet”, UN Global Compactin ja UNIFEM:in lanseeraama aloite, tunnistaa yritysten kärsimät kustannukset naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ja sillä on jo yli 120 merkittävää yritystukijaa.  Kasvava määrä medioita nostaa esille niin kutsutut “kunniamurhat”, tyttöihin kohdistuvan ihmiskaupan ja seksuaalisen väkivallan konflikteissa, sekä tiedottavat naisten voimaantumisesta seuraavista eduista yhteiskunnalle. Mutta vielä on paljon, mitä pitää tehdä. Kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla, pakolaisleireillä ja konfliktitilanteissa, yrityssektori voi auttaa meitä ehkäisemään monia väkivallan muotoja, joita naiset ja tytöt vielä kohtaavat.

“UNiTE to End Violence against Women” -kampanjani ja viime vuonna lanseeraamani miesjohtajien verkosto (Network of Men Leaders), ovat tuottaneet tervetullutta vauhtia ja sitoutumista. Sana kiertää: väkivallalla naisia ja tyttöjä kohtaan ei ole paikkaa missään yhteisössä, ja pahantekijöiden rankaisemattomuutta ei saa hyväksyä enää. Tänä kansainvälisenä päivänä pyydän kaikkia – hallituksia, kansalaisyhteiskuntaa, yrityssektoria, yksilöitä – kantamaan vastuunsa naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.