Pääsihteerin viesti kansainvälisenä perheiden päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

alt

PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ  

PERHEIDEN PÄIVÄNÄ

 15. toukokuuta 2010

Tänä kansainvälisenä perheiden päivänä luomme katseen siihen, miten työn perässä muuttaminen vaikuttaa perheisiin ympäri maailman.

Kasvavat taloudelliset ja sosiaaliset erot luovat ihmisille sekä paineita että kannustimia lähteä kodeistaan etsimään uusia mahdollisuuksia. Monet joutuvat muuttamaan kotimaastaan köyhyyden, työttömyyden, poliittisten tai aseellisten konfliktien tai ihmisoikeusrikkomusten takia.

Vanhemmat muuttavat maasta parantaakseen lastensa ja perheenjäsentensä hyvinvointia. Uusissa isäntämaissa miehet ja naiset tulevat taloudellisesti paremmin toimeen ja voivat avustaa perheenjäseniään kotimaassa. Siirtotyöläiset tukevat isäntämaan taloutta ja rikastavat maan sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita. Siirtotyöläisnaiset voivat saavuttaa uudenlaista itsenäisyyttä ja riippumattomuutta ja toimia siten positiivisina roolimalleina muille.

Monien etujen lisäksi maahanmuutto muodostaa kuitenkin myös raskaan taakan perheyhteisölle. Maahanmuuttajat saattavat odottaa vaikeat asuinolosuhteet, syrjintä ja alhaiset palkat. Heiltä puuttuvat usein turvaverkot ja taloudelliset vaikeudet vaikuttavat heihin erityisen voimakkaasti. Työttömyys saattaa ajaa useat yhteiskunnan ulkosyrjiin. Siirtotyöläisten lapset voivat ainutlaatuisissa olosuhteissaan kohdata monia henkisiä ja taloudellisia haasteita, eritoten suuremman riskin joutua ihmiskaupan, lapsityön tai väkivallan uhreiksi.

Saadakseen suurimman hyödyn maahanmuutosta, hallitusten tulisi luoda käytäntöjä, jotka auttavat siirtotyöläisiä sopeutumaan ja menestymään uusissa isäntämaissaan. Kehotan niitä valtioita, jotka eivät jo ole ratifioineet ja ryhtyneet toteuttamaan kansainvälistä yleissopimusta siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista tekemään niin. Uudistakaamme sitoumuksemme tänä kansainvälisenä perheiden päivänä tukea ja auttaa siirtotyöläisperheitä ympäri maailman.