Pääsihteerin viesti kansainvälisenä rauhan päivänä

alt

                                                                                               PÄÄSIHTEERI

alt

VIESTI KANSAINVÄLISENÄ RAUHAN PÄIVÄNÄ

21. syyskuuta 2011

Joka päivä kansainvälisenä rauhan päivänä, ihmiset ympäri maailman sitoutuvat väkivallattomuuteen… ja harmoniaan kaikkien kansojen ja ihmisten välillä.

Rauha on tehtävämme, meidän jokapäiväinen tavoitteemme.

Tänä vuonna keskitymme rauhan ja demokratian ajankohtaisiin teemoihin.

Demokratia on Yhdistyneiden Kansakuntien perusarvo.

Se on elintärkeä asia ihmisoikeuksille.

Se tarjoaa kanavia eroavaisuuksien ratkaisuun.

Se antaa toivoa syrjäytyneille… ja valtaa ihmisille.

Mutta demokratia ei tapahdu itsestään, sitä täytyy vaalia… ja puolustaa.

On tärkeää, että saat äänesi kuuluviin…

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja lehdistönvapauden puolesta.

Puhtaan ympäristön ja naisten voimaannuttamisen puolesta.

Oikeusvaltion ja sen puolesta, että ihmisillä on valtaa oman tulevaisuutensa suhteen.

Tänä vuonna nuoret ovat olleet vapauden eturintamassa.

Kiitän aktivisteja ja tavallisia ihmisiä heidän rohkeudestaan ja päättäväisyydestään rakentaa parempi tulevaisuus.

Me Yhdistyneissä Kansakunnissa aiomme työskennellä toteuttaaksemme yhteiset pyrkimyksemme ihmisarvon, turvallisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien puolesta kaikille.

Tämä päivä on omistettu kaikille heille, jotka etsivät rauhaa, olemme kanssanne.