Pääsihteerin viesti kansainvälisenä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivänä

alt

alt20. helmikuuta 2011 – Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei ole vain eettinen imperatiivi, se on kansallisen vakauden ja globaalin vaurauden perusta. Yhtäläiset mahdollisuudet, solidaarisuus ja kunnioitus ihmisoikeuksia kohtaan ovat välttämättömiä, jotta kansakuntien ja kansojen täysi potentiaali pääsisi valoilleen.

Kansainvälinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä kutsuu kaikkia maita tekemään konkreettisia toimenpiteitä, jotka antavat ihmisarvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien yleismaailmallisille arvoille sisällön. Tänä vuonna päivä on omistettu sosiaalisen suojelun saatavuudelle, mikä on olennaista osallisuutta paremmin tukevien ja oikeudenmukaisempien yhteiskuntien rakentamisessa.

Globaalin taloudellisen kriisin seurauksien ansiosta tähän haasteeseen vastaaminen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Niille kymmenille miljoonille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa kriisin alettua, globaali taantuma ei ole vielä ohi. Tämä on yksi syy siihen, miksi YK:n vastaus kriisiin sisältää ehdotuksen vähimmäistason luomisesta sosiaaliselle suojelulle. Sosiaalisen suojelun vähimmäistason tarkoitus on taata perustavanlaatuisten sosiaalipalveluiden saatavuus kaikille ja antaa ihmisille työkaluja, jotka helpottavat kohtalaisten tulojen ansaitsemista. Se vahvistaa köyhien, haavoittuvien ja marginalisoituneiden turvaa.   

Kahdeksankymmentä prosenttia maailman ihmisistä eivät saa riittävää sosiaalista suojelua. Naiset ovat erityisen haavoittuvia. Sosiaalisen suojelun vähimmäistason tarkoitus on selvä: Kenenkään ei pitäisi elää tietyn tulotason alapuolella ja kaikilla pitäisi olla oikeus keskeisiin julkisiin palveluihin, kuten veteen, viemäröintiin, terveyteen ja koulutukseen.

Useat tutkimukset osoittaneet, että maailmalla on varaa sosiaalisen suojelun vähimmäistasoon. Kansainvälinen työjärjestö ja Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelma julkaisevat tänään uuden raportin, joka nostaa esille 18 innovatiivista sosiaalisen suojelun vähimmäistasopolitiikkaa, jotka ovat aiheuttaneet aidon muutoksen kehitysmaissa. Sosiaalisen kehityksen toimikunnan kokouksessa jäsenmaat myös keskustelivat sosiaalisen suojelun järjestelmistä tapana vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa.  

Meidän täytyy taistella järkkymättömästi syrjinnän voimia vastaan, jotka kieltävät ihmisarvon uskonnon, etnisyyden tai taloudellisen statuksen perusteella. Meidän täytyy myös tehdä työtä sellaisen ympäristön luomisen eteen, joka mahdollistaa osallisuuden ja kunnollisen työn kaikille.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelu on keskeistä oikeudenmukaisen talouskasvun potentiaalin maksimoimiseksi ja sosiaalisen levottomuuden riskin minimoimiseksi. Vastatkaamme yhdessä haasteeseen ja varmistakaamme, että työmme kestävän kehityksen puolesta tuo sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kaikille.