Pääsihteerin viesti kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt

PÄÄSIHTEERI


VIESTI KANSAINVÄLISENÄ SUVAITSEVAISUUDEN PÄIVÄNÄ

16. marraskuuta 2010

Suvaitsevaisuus muodostaa pohjan vastavuoroiselle kunnioitukselle ihmisten ja yhteisöjen välillä, ja sillä on suuri merkitys kun rakennetaan yhtä globaalia yhteisöä yhteisten arvojen ympärille. Suvaitsevaisuus on hyve ja luonteenpiirre, mutta ennen kaikkea suvaitsevaisuus on tekoja. Se tarkoittaa sitä, että ojennetaan toisille käsi, eikä nähdä eroja esteinä, vaan kutsuina dialogiin ja ymmärrykseen.

Suvaitsevaisuus on erityisen tärkeää suojautumisessa polarisoinnin politiikkaa vastaan, aikana kun stereotypiat, tietämättömyys ja viha uhkaavat kasvavan kirjavien yhteisöjen hauraita rakenteita. Maailma on tänään tiiviimmin yhteen punoutunut kuin koskaan aiemmin kaupan ja informaatioteknologian ansiosta, mutta erot yhteisöjen ja maiden välillä ja sisällä kasvavat ja syvenevät köyhyyden, tietämättömyyden ja konfliktien takia. Kommunikaation nopeus hälventää globaalin ja paikallisen välistä eroa ja jännitteet yhdessä maailman kolkassa saattavat nopeasti levitä muualle.

Suvaitsevaisuus tarjoaa yhden vastauksen näihin haasteisiin rakentamalla siltoja ihmisten välille ja avaamalla kommunikaatiokanavia. Suvaitsevaisuus ei tarkoita sitä, että kaikki käytännöt ja näkökulmat hyväksytään yhdenvertaisiksi. Päinvastoin, sen arvo on siinä, että se luo suurempaa tietoisuutta ja kunnioitusta universaaleja ihmisoikeuksia ja perustavia vapauksia kohtaan.

Suvaitsevaisuus on punottu osaksi YK:n rakenteita. Sivilisaatioiden yhteenliittymä (Alliance of Civilizations) jatkaa arvokasta taisteluaan ääriliikkeitä vastaan ja kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen puolesta mediakumppanuuksien ja nuorisovaihto-ohjelmien avulla. Viime elokuussa YK käynnisti kansainvälisen nuorten vuoden teemalla ”vuoropuhelu ja yhteisymmärrys”. Suvaitsevaisuus on yksi keskeinen teema vuonna 2010, UNESCO:n aloitteesta vietettävän kansainvälisen kulttuurien lähentymisen vuoden aikana.

Suvaitsevaisuutta ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Sitä on opetettava, sitä on hoivattava ja siitä on puhuttava. Koulutus, sekä luokkahuoneen sisällä että sen ulkopuolella, on tärkeää suvaitsevaisuuden vahvistamisessa ja vihan ja syrjinnän torjumisessa. Kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä, vahvistakaamme sitoutumisemme dialogille ja ihmisten ja yhteisöjen väliselle yhteisymmärrykselle, ja muistakaamme mielissämme ja sydämissämme niitä, jotka kohtaavat syrjintää ja marginalisoitumista. Yksi ihmiskunta tarkoittaa yhdessä elämistä ja yhdessä työskentelemistä niin, että lähtökohtana on ihmisten erilaisuuden suuren arvon kunnioittaminen.