Pääsihteerin viesti kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri


VIESTI KANSAINVÄLISENÄ IKÄIHMISTEN PÄIVÄNÄ

1. lokakuuta 2010

Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä on samalla myös eräs rauhanopin johtavien äänten, Mahatma Gandhin syntymäpäivä. Gandhin mukaan ”väkivallattomuus on kaikista suurin ihmiskunnan käytössä oleva voima.”

Me Yhdistyneissä Kansakunnissa pyrimme vaalimaan väkivallattomuuden voimaa päihittääksemme ennakkoluuloja, päättääksemme konflikteja ja kasvattaaksemme kunnioitusta ja yhteisymmärrystä kansojen ja maiden välillä. Todellakin, väkivallattomuuden uskontunnustus kaikuu läpi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan: ”osoittaa suvaitsevaisuutta ja elää keskenämme rauhassa hyvinä naapureina”, ”omaksua periaatteita ja luoda menettelytapoja, jotka takaavat sen, ettei asevoimaa käytetä muutoin kuin yhteiseksi eduksi”.

Työskentelemme joka päivä tehdäksemme näistä ylevistä tavoitteista totta. Ajamme ihmisoikeuksien toteutumista, pyrimme ratkomaan konflikteja rauhanomaisin keinoin, kampanjoimme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, teemme töitä vuosituhattavoitteiden saavuttamisen puolesta, rakennamme siltoja kulttuurien välille ja vastustamme vihaa ja ääriliikkeitä kaikkialla.

Tätä työtä ei voi jättää yksin hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen hartioille. Rauha voidaan saavuttaa neuvottelupöydässä, mutta sitä ylläpidetään yhteisöissä. Rauha alkaa ihmisten keskuudessa, rauhaan sitoutuneiden naisten ja miesten sydämistä. Yhteisöt, perheet ja yksilöt ovat kriittisessä roolissa väkivallan voittamisessa ja rauhankulttuurin luomisessa.

Tänä kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä työskennelkäämme yhdessä väkivallattomuuden voimaa käyttäen rauhallisten ja oikeudenmukaisten yhteisöjen rakentamiseksi – itsellemme ja lapsillemme.