Pääsihteerin viesti kansainvälisenä ydinaseiden vastaisena päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri


VIESTI KANSAINVÄLISENÄ YDINASEIDEN VASTAISENA PÄIVÄNÄ

29. elokuuta 2010

Vuonna 2009, YK:n 64 istuntokaudella, Kazakstanin hallitus esitti kansainvälisen ydinkokeiden vastaisen päivän perustamista. Esitystä kannatettiin yksimielisesti, mikä kuvastaa kansainvälisen yhteisön syvää huolta ydinkokeiden aiheuttamista uhkista.

Kansainvälistä ydinkokeiden vastaista päivää vietetään ensimmäistä kertaa 29. elokuuta. Samana päivänä vuonna 1991 Kazakstanin presidentti sulki Semipalatinskin ydinkoealueen, jolla Neuvostoliitto räjäytti 456 ydinasetta aiheuttaen mittavaa tuhoa alueen ympäristölle. Kazakstanin luovuttua ydinaseista ja liityttyä mukaan Keski-Aasian ydinasevapaaseen alueeseen Semipalatinskista on tullut symboli haaveelle siitä, että ydinaseista vapaa maailma on tavoitettavissa.

Tämän tärkeän tavoitteen takana on voimakas tuki. Ydinaseriisuntakokous oli tuloksekas ja vahvisti ydinaseriisunnan ja leviämisen estämisen toimintaohjelmaa. Ydinturvallisuuskokous Washingtonissa edisti asiaa myös merkittävästi. Rohkeat kannanotot ja aloitteet niin maailman johtajilta kuin kansalaisyhteiskunnaltakin osoittavat tietä kohti pienentyneitä asevarastoja ja uudenlaista politiikkaa.

Viettäessämme ensimmäistä kansainvälistä ydinkokeiden vastaista päivää suhtaudun ilolla ajatukseen yhteistyöstä alati kasvavan maailmanlaajuisen ydinuhkan vastustavan liikkeen kanssa. Yhdessä menestymme ydinaseiden riisunnassa ja voimme saattaa kansainvälisen ydinasekieltosopimuksen voimaan. Meidän on lakattava siirtämästä tätä ongelmaa tuleville sukupolville ja tehtävä osamme rakentaaksemme turvallisempaa maailmaa.