Pääsihteerin viesti maailman alkuperäiskansojen päivänä

alt

                                                                                          PÄÄSIHTEERI

alt

VIESTI KANSAINVÄLISENÄ MAAILMAN ALKUPERÄISKANSOJEN PÄIVÄNÄ

9. ELOKUUTA  2011

Kansainvälisenä maailman alkuperäiskansojen päivänä vahvistamme alkuperäiskansojen oikeuksia ja meidän yhteisiä pyrkimyksiämme tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon saavuttamiseksi.

Alkuperäiskansat edustavat moninaisuutta – 5000 ryhmää 90 maassa. Alkuperäiskansat, joita on noin 370 miljoonaa henkeä, muodostavat yli 5 prosenttia maailman väestöstä. Yhdessä he pitävät huolta arvokkaasta ja usein nopeasti katoavasta kulttuuriperinnöstä. Näemme heidän luovuutensa ja keksintönsä heidän taiteessaan, kirjallisuudessaan ja tieteissä. Tämän vuoden teema, joka on “alkuperäiskansojen mallit: tarinoiden ja kulttuurin juhlaa, oman tulevaisuutemme käsitöitä”, korostaa näitä saavutuksia.

 

Alkuperäiskansat kohtaavat monia haasteita yrittäessään säilyttää identiteettiään, perinteitään ja tapojaan. Heidän kulttuurista antiaan on aika ajoin käytetty hyväksi ja kaupallistettu antamalla vähän, tai ei lainkaan tunnustusta. Meidän täytyy tunnustaa ja vahvistaa alkuperäiskansojen oikeutta hallita immateriaalioikeuksiaan. Meidän täytyy myös auttaa heitä suojelemaan ja kehittämään kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa, joka hyödyttää meitä kaikkia.

Kannustan kaikkia jäsenvaltioita ottamaan konkreettisia askeleita niihin haasteisiin vastaamisessa, joita alkuperäiskansat kohtaavat, mukaan lukien syrjäytyminen, äärimmäinen köyhyys ja maiden, alueiden ja luonnonvarojen menetykset. Maiden pitäisi myös sitoutua vakavien ihmisoikeusloukkauksien lopettamiseen, joita alkuperäiskansat kohtaavat monissa paikoin maailmaa.

Kulkiessamme kohti maailman alkuperäiskansojen konferenssia vuonna 2014, pyydän kaikkia jäsenvaltioita työskentelemään yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa ja kehittämään ideoita ja ehdotuksia tälle tärkeälle kokoontumiselle.

Juhlikaamme ja antakaamme tunnustusta yhdessä alkuperäiskansojen tarinoille, kulttuureille ja ainutlaatuisille identiteeteille ympäri maailman. Ja työskennellään yhtä aikaa heidän oikeuksien vahvistamiseksi ja heidän pyrkimystensä kannustamiseksi.