Pääsihteerin viesti maailman elinympäristöjen päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri


VIESTI KANSAINVÄLISENÄ IKÄIHMISTEN PÄIVÄNÄ

4. lokakuuta 2010

Maailmamme muuttuessa yhä vahvemmin urbaaniksi maailman elinympäristöjen päivä tarjoaa vuosittain tilaisuuden tarkastella sitä, miten voisimme tehdä kylistämme ja kaupungeistamme parempia paikkoja meille kaikille. Teemalla ”Parempi kaupunki, parempi elämä” tämän vuoden maailman elinympäristöjen päivä nostaa esille toimenpiteitä ja toimintaohjelmia, jotka voivat parantaa maailman slummeissa ja heikoissa asuinolosuhteissa asuvien miljardin ihmisen elämää.

Kaupunkien köyhät, jotka tyypillisesti asuvat kehittyvissä maissa, jäävät vallankäytön ulkopuolelle ja ovat alle 25-vuotiatita, ovat turhan usein tuomittuja elämään ilman perusoikeuksia, toivoa koulutuksesta tai kunnollisesta työstä. He jäävät paitsi puhtaan veden jakelusta, viemäröinnistä sekä terveydenhuollosta ja kärsivät muista puutteista, jotka aivan liian usein tarjoavat kipinän pinnan alla kytevälle sosiaaliselle levottomuudelle. He ovat erityisen alttiita hyväksikäytölle ja korruptiolle ja tarvitsevat ja ansaitsevat parempia kaupunkeja ja paremman elämän.

Urbaanin köyhyyden aiheuttamat haasteet saastumisesta rikolliseen jengikulttuuriin eivät ole ylitsepääsemättömiä. Monet kaupungit ovat löytäneet toimivia ratkaisuja niihin. Viisaat kaupungit tunnustavat hyvän hallinnon, peruspalveluiden saatavuuden, sekä erityisesti naisille ja lapsille turvallisten julkisten tilojen merkityksen. Ne tunnustavat myös sen, että paremmat kaupungit voivat auttaa muiden globaalien haasteiden hallinnassa, esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen, edistämällä energiatehokkuutta sekä kestävää kehitystä.

Parempien kaupunkien luominen edellyttää yhteisiä ponnisteluita sekä kansallisilta että paikallisilta hallituksilta, kansalaisyhteiskunnalta sekä yksityissektorilta, sekä tukea YK:lta. Maailman elinympäristöjen päivänä sitoutukaamme liittämään kätemme yhteen luodaksemme parempia kaupunkeja parempaa tulevaisuutta varten.