Pääsihteerin viesti maailman ruokapäivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri


VIESTI MAAILMAN RUOKAPÄIVÄNÄ
”YHDESSÄ NÄLKÄÄ VASTAAN”

16. lokakuuta 2010

Monille ihmisille tämä päivä ei ole maailman ruokapäivä, vaan jälleen yksi ruoaton päivä. Vaikka maailman nälkäisten ihmisten  määrä on pudonnut viime vuoden ennätyksellisestä miljardista, edelleen 925 ihmistä ympäri maailman kärsii nälkää. Meitä muistutetaan jatkuvasti siitä, että maailman ruokajärjestelmät eivät toimi tavalla, joka takaisi ruokaturvan myös yhteiskuntiemme haavoittuvaisimmille jäsenille.

Ensimmäinen vuosituhattavoite, nälkäisten ihmisten määrän puolittaminen vuoteen 2015 mennessä, toimii perustana myös muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Kun ihmiset ovat nälkäisiä, heillä ei ole voimia köyhyyden kahleiden murtamiseen ja he ovat alttiita erilaisille tartuntataudeille. Kun lapset ovat nälkäisiä, he eivät kasva, opi eivät kehity.

Yksistään tänä vuonna miljoonat ovat pudonneet henkeäuhkaavaan nälkään Haitin maanjäristyksen, Sahelin kuivuuden ja Pakistanin tulvien takia. Ruoka- ja talouskriisit vaikuttavat edelleen maailman haavoittuvaisimpien elämään. Ruoan hinta vaihtelee ja saavutti äsken korkeimman tasonsa kahteen vuoteen.

Tämän vuoden maailman ruokapäivän teema, “Yhdessä nälkää vastaan”, heijastelee tervetullutta kehitystä: kasvava määrä hallituksia, kansainvälisiä organisaatioita, alueellisia ja osa-alueellisia elimiä, yrityksiä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia muodostavat kumppanuuksia ja ottavat käyttöön yhteisiä ratkaisuja. Heidän lähestymistapansa on yhä kattavampi ja keskittyy varmempiin ruoan saatavuuteen, tavoitettavuuteen ja talouskohtaiseen ruoan ravitsevuuteen. Ne kattavat kaikki ruokaturvan osa-alueet pienviljelystä kouluruokailuun. Ne auttavat pelastamaan henkiä tarjoamalla ruoka-apua hätätilanteissa.

Viime kuukausina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota ruoan ravintoarvoihin ja ruoan toimittamiseen oikeille ihmisille oikeaan aikaan. Tämä edellyttää maatalous-, terveys- ja turvajärjestelmiltä herkkyyttä ravitsemuksellisille tarpeille ja erityisille väliintuloille, jotta erityisesti lasten ravitsemustilaa voitaisiin parantaa aina hedelmöityshetkestä kahden vuoden ikään saakka.

Kehotan kaikkia toimimaan tämän kattavan lähestymistavan puolesta hyvän yhteistyön hengessä, jotta voimme jatkaa aloittamaamme työtä nälkäisten ihmisten määrän pienentämiseksi. Toimikaamme yhdessä nälkää vastaan ja varmistakaamme ruoka- ja ravitsemusturva kaikille, kaikkialla.