Pääsihteerin viesti maailman tilastopäivänä

UN logo

UN logo YHDISTYNEET KANSAKUNNAT
Pääsihteeri

VIESTI MAAILMAN TILASTOPÄIVÄNÄ
20. lokakuuta 2010

Tänään vietämme maailman ensimmäistä tilastopäivää. Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous päätti asettaa maailman tilastopäivän tunnustaakseen tilastojen yhteiskuntiamme muovaavan merkityksen.

Tilastot läpäisevät modernin elämän. Ne muodostavat pohjan monille hallitusten, liike-elämän ja yhteisöjen päätöksille. Ne tarjoavat tietoa ja näkemyksiä trendeistä ja voimista jotka vaikuttavat elämäämme. Tilastoja kerätään kyselyin ja tutkimuksin. Yksinomaan väestöä ja asumista koskeviin kyselyihin osallistuu tänä vuonna kolme miljardia ihmistä. Tilastot vaikuttavat muun muassa koulujen, sairaaloiden, teiden ja paljon muun.

Tilastot ovat tärkeä työkalu taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, etenkin pyrkimyksellemme saavuttaa vuosituhattavoitteet. Jotta kehitys olisi mahdollista, meidän on kerättävä ja analysoitava tilastotietoja köyhyyden tasosta, koulutuksen tavoittavuudesta ja sairauksien levinneisyydestä. Tilastot ovat keskeisessä roolissa laadittaessa melkein mitä tahansa budjettia tai ohjelmaa, jonka tavoitteena on esimerkiki nälkäisten lasten ruokkiminen tai suojan ja hätäavun järjestäminen luonnonkatastrofien uhreille.

Vuonna 1947 perustettu Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on luonut kansainvälisiä metodologisia standardeja ja ohjeistuksia lähes kaikille tilastotieteen saroille. Sillä on ollut merkittävä rooli hallitusten tilastoraportoinnin vahvistamisessa, tilastotietojen saatavuuden parantamisessa sekä niiden saattamisessa vertailukelpoiseen muotoon maiden ja alueiden välillä.

Kiitän tilastoasiantuntijoiden sitoutuneisuutta raporttien ja julkaisujen tuottamiseen. Heillä on merkittävä julkisen palvelun rooli, joka edistää rauhaa ja demokratiaa antamalla kansalaisille luotettavaa ja puolueetonta tietoa heidän yhteisöistään. Heidän perusarvonsa, palvelu, lahjomattomuus ja ammattitaito, ansaitsevat valtioiden täyden tuen.

Kuitenkin, kuten niin monilla muillakin alueilla, kehitysmaat ovat usein heikommassa asemassa myös tilastotietojen saralla, mailla ei ole varaa maksaa palkkoja, kouluttaa henkilökuntaa ja kerätä tietoja. Tänä ensimmäisenä maailman tilastopäivänä kannustan kansainvälistä yhteisöä tekemään yhteistyötä YK:n kanssa, jotta kaikkien maiden olisi mahdollista täyttää tilastolliset tiedontarpeensa. Tunnustakaamme tilastojen kriittinen rooli maailmanlaajuisessa pyrkimyksessämme kehitykseen ja rauhaan.