Pääsihteerin viesti maailman ympäristöpäivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Pääsihteeri

alt

VIESTI MAAILMAN YMPÄRISTÖPÄIVÄNÄ

5. kesäkuuta 2011

Lähes 20 vuotta vuoden 1992 maapallon huippukokouksen (Earth Summit) jälkeen, maailma on jälleen kerran matkalla Rioon, YK:n kestävän kehityksen konferenssiin, joka pidetään kesäkuussa 2012. Paljon on muuttunut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana, sekä ympäristössä että geopoliittisesti. Sadat miljoonat ihmiset Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, ja yhä enenevissä määrin myös Afrikassa, ovat päässeet pois köyhyydestä. Silti on nähtävissä todisteita siitä, että planeettamme ei pysty ylläpitämään kehityksemme aiheuttamia, syviä, ja mahdollisesti peruuttamattomia muutoksia.

Nopean talouskasvun mukana on tullut kustannuksia, jotka eivät näy kansantalouden tilinpidossa. Seuraukset vaihtelevat ilman ja veden saastumisesta, metsien ja kalastusalueitten huonontuneeseen tilaan. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja vaurauteen. Tämän vuoden maailman ympäristöpäivän teema on ”Metsät: Luonto palveluksessanne”, ja sen tarkoitus on korostaa metsien ja muiden ekosysteemien biljoonien dollareiden arvoa kaikille, mutta etenkin köyhille, yhteiskunnille.

Vaikka tietoisuus ympäristön huonontumisesta, kuten ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja aavikoitumisesta, on kasvanut maailmanlaajuisesti, niin kehitys parempaan suuntaan on ollut hidasta maapallon huippukokouksen jälkeen. Emme voi onnistua oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen maailman rakentamisessa, mikäli emme anna yhtä paljon painoarvoa kaikille kolmelle kestävän kehityksen pilarille, sosiaaliselle, taloudelliselle ja ympäristölle. Mikäli haluamme kestävällä tavalla vähentää köyhyyttä, taata ruuan ja ravinnon turvallisuus ja tarjota säädylliset työskentelyolosuhteet kaikille kasvaville väestöille, niin meidän on älykkäällä tavalla otettava käyttöön luonnon pääoma.

Intia, joka toimii maailman ympäristöpäivän 2011 isäntänä, on niiden maiden joukossa, jotka pyrkivät käsittelemään ekologisten muutosten paineita. Intia auttaa myös arvioimaan paremmin luontopohjaisten palveluiden taloudellista arvoa, yhdessä YK:n ympäristöohjelman ja maailmanpankin kanssa. Intian maaseudun työllistämishanke ja kannustaminen uusiutuvan energian käyttöön ovat tärkeitä esimerkkejä siitä, miten voidaan lisätä vihreää kasvua ja kiihdyttää muutosta kohti vihreää taloutta.

Mikään yksittäinen päivä ei voi muuttaa kehitystä kestävämmäksi. Mutta matkalla kohti Rio +20, tämän vuoden maailman ympäristöpäivän avulla voimme välittää viestin heille, joilla on valtaa hallituksissa ja yksityisellä sektorilla. He voivat, ja heidän täytyy, ottaa tarvittavat askeleet kohti maapallon huippukokouksen tavoitteiden täyttämistä. Koko maailma odottaa heiltä tätä.