Pääsihteerin viesti maailman ympäristöpäivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri

VIESTI MAAILMAN YMPÄRISTÖPÄIVÄNÄ

5. kesäkuuta 2010

 

Luonnon monimuotoisuus ja elämän uskomaton monipuolisuus Maapallolla ovat vaarassa. Lajeja kuolee sukupuuttoon nopeammin kuin koskaan aiemmin. Monet näistä sukupuutoista liittyvät ihmisten toimiin: saastuttamiseen, vesivarojen ylikäyttöön, elinympäristöjen muuttamiseen ja tuhoamiseen sekä ilmaston muuttamiseen. Sammakoista gorilloihin ja valtavista kasveista pienenpieniin hyönteisiin – tuhannet lajit ovat vaarassa.

Tämän vuoden kansainvälisen ympäristöpäivän teemana on ”Monta lajia. Yksi planeetta. Yksi tulevaisuus.” Teema toistaa kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden vuoden vaatimusta lopettaa valtaisa lajien häviäminen ja pyrkii herättämään ihmisiä huomaamaan maapallomme maaperää, metsiä, meriä, koralliriuttoja ja vuoristoja asuttavien miljoonien lajien elintärkeyden. Meidän terveytemme, hyvinvointimme ja tulevaisuutemme riippuvat tästä monimutkaisesta ja herkästä ekosysteemien ja elämän verkosta.

Tämän vuoden ympäristöpäivää isännöi Ruanda. Tämä pieni maa Afrikan suurten järvien alueelta kasvattaa koko ajan mainettaan vihreänä edelläkävijänä. Yhteensä 52 uhanalaisen lajin kotimaa on osoittanut, kuinka ympäristön huomioiminen voidaan nivoa maan talouden kasvattamiseen. Huolimatta monista haasteistaan, kuten köyhyydestä ja laajasta maaperän köyhtymisestä, tuhansien mäkien maa tekee töitä metsittääkseen maata, ottaakseen käyttöön uusiutuvia energialähteitä, kehittääkseen kestävää maataloutta ja luodakseen vihreää visiota tulevaisuudesta.

Tänä vuonna Kigali sykkii planeettamme globaalin, monikulttuurisen ja sukupolvien välisten juhlallisuuksien sydämenä muistaen maailman miljoonien lajien ja elämän yhteenkietoutuneisuutta. Maailman ympäristöpäivänä pyydän kaikkien, Kigalista Canberraan, Kuala Lumpurista Quitoon, apua hälytyskellojen soitossa. Osallistukaa, ottakaa kantaa. Oppikaa ja opettakaa. Osoittakaa johtajuutta ja auttakaa parantamaan tilannetta. Löytäkää jälleen yhteys luontoon, elinehtoomme. Yhdessä voimme luoda uuden tavoitteen luonnon monimuotoisuudelle: Monta lajia. Yksi Planeetta. Yksi tulevaisuus.