Pääsihteerin viesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivänä

alt
YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt

PÄÄSIHTEERIN VIESTI MAAILMAN SOSIAALISEN  
OIKEUDENMUKAISUUDEN PÄIVÄNÄ

  20. helmikuuta 2010

    
Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivänä tunnustamme, kuinka tärkeää on kamppailla köyhyyttä, syrjäytymistä ja työttömyyttä vastaan, jotta voimme siten edistää solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa eri yhteiskuntien välillä.

Tänä päivänä, jota vasta toista kertaa vietetään, luotaamme sosiaalisen oikeudenmukaisen tärkeyttä yrittäessämme muovata vakaampaa, tasavertaisempaa ja turvallisempaa maailmaa. Kaikille yhteisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päämäärään pyrkiminen on Yhdistyneiden kansakuntien kehityks- ja ihmisarvon edistämistehtävän ytimessä. Viime vuonna käynnistetty aloite, Social Protection Floor Initiative, joka vastaa kaikille maailman kansalaisille kuuluvaan oikeuteen saada taatut perusoikeudet, peruspalvelut ja perusedellytykset, on YK-järjestelmän laajuinen yritys edistää yhteisen tärkeysjärjestyksen etusijoja ja ratkaisuja ja turvata sosiaaliset perusoikeudet kaikille.
    
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus perustuu reiluuden, tasa-arvon, monipuolisuuden kunnioituksen, sosiaalisen turvan saavutettavuuden sekä ihmisoikeuksien soveltamisen arvoihin kaikilla elämänaloilla, myös työskentelypaikoilla. Kun kohtaamme nyt maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksia, jotka ovat johtaneet merkittävään työttömyyden kasvuun ja koettelevat yhteiskuntaamme sekä köyhyydellä että sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ongelmilla, nämä periaatteet ovat entistä tärkeämpiä.

Maailman suurimmat talousalueet alkavat nousta tästä maailmanlaajuisesta notkahduksesta. Meidän on varmistuttava siitä, että maailman kansat pääsevät tästä osalliseksi myös. Vuosituhattavoitteet ovat yksi YK:n avainkeinoista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kehityksen tuomiseksi maailmaan köyhimpien ja kaikkein haavoittuvimpien hyväksi. Olemme käyneet kaksi kolmannesta matkasta kohti vuosituhattavoitteiden takarajaa, ja suunnittelemme parhaillaan suurta sysäystä tämänvuotiseen huippukokoukseen syyskuussa, jotta saisimme maat jälleen työskentelemään näiden elintärkeiden vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi.

Käyttäkäämme tämä mahdollisuus maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivänä uudistaaksemme sitoumuksemme tämän tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi, ja tunnustaaksemme, että huolimatta edistyksestä jonka olemme saavuttaneet, paljon enemmän odottaa vielä tekemistään. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puuttuminen missä tahansa päin maailmaa on häpeäksi meille kaikille.  

 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon

 

 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon