Pääsihteerin viesti Yhdistyneiden Kansakuntien päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri


VIESTI YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN PÄIVÄNÄ

24. lokakuuta 2010

Yhdistyneiden Kansakuntien päivänä ilmaisen syvän arvostukseni niitä miljoonia ihmisiä kohtaan kaikkialla maailmassa, jotka uskovat työhömme rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien eteen, jotka ylläpitävät ihanteitamme ja auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme. Teille kaikille, ystävät ja maailmankansalaiset, sanon kiitokseni.

Kuusikymmentäviisi vuotta sitten tänä päivänä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja astui voimaan. Joka vuosi YK-päivänä uudistamme maailmanlaajuisen sitoumuksemme. Vahvistamme globaaleja arvojamme, suvaitsevaisuutta, keskinäistä kunnioitusta sekä ihmisarvoa. Arvostamme niitä edistysaskeleita, jotka olemme ottaneet yhdessä: saavutuksia lukutaidon ja eliniänodotteen saralla, tiedon ja teknologioiden leviämisessä sekä demokratian ja laillisen järjestyksen etenemisessä.

Ennen kaikkea YK-päivä on päivä, jona lupaamme tehdä vielä enemmän. Lupaamme suojella heitä, jotka ovat jääneet aseellisten konfliktien jalkoihin, taistella ilmastonmuutosta vastaan ja ehkäistä ydinkatastrofit, laajentaa naisten ja tyttöjen oikeuksia, vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja rankaisemattomuutta – sekä tehdä lisää vuosituhattavoitteiden tavoittamiseksi.

Viime kuun vuosituhattavoitteiden seurantakokouksessa Yhdistyneet Kansakunnat loivat uutta poliittista tahtoa, samoin kuin taloudellisia sitoumuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. On sitoutunut ajamaan vahvasti 2015 tähtäävien tavoitteiden toteutumista.

Ongelmistamme, jakautumisista ja luottamuksen puutteesta huolimatta meidän yhteennivoutunut maailmamme on avannut meille mahdollisuuksia yhteiseen edistykseen. Sitoutukaamme tekemään vielä lisää toteuttaaksemme YK:n peruskirjassa kuvattua suurta näkemystä.