Pääsihteerin viesti YK-päivänä 24.10

UN Day

UN Day

Rakkaat ystävät.

YK-päivänä on hyvä muistaa tämän ainutlaatuisen organisaation aikaansaannokset rauhan ja yhteisen kehityksen edistämiseksi.

Samalla meidän on pohdittava millä keinoin voisimme entistä tehokkaammin saavuttaa tavoitteemme paremmasta maailmasta.

Taistelut Syyriassa ovat aikamme suurin turvallisuusuhka.

Miljoonat ihmiset ovat riippuvaisia YK:n humanitaarisen henkilöstön henkiä pelastavasta avusta.

YK:n asiantuntijat työskentelevät rinnakkain Nobelin rauhanpalkinnon saaneen kemiallisten aseiden vastaisen organisaation kanssa Syyrian asevarastojen tuhoamiseksi.

Ajamme kaikin voimin diplomaattista ratkaisua kriisille joka on aiheuttanut kärsimystä jo liian kauan.

Kiireellisin kehitystavoitteemme on tehdä kestävyydestä totta.

Vuosituhattavoitteet ovat puolittaneet köyhyyden.

Meidän on ylläpidettävä tämä ainutlaatuinen mahdollisuus, työstettävä yhtä inspiroiva post-2015 –kehitysagenda sekä päästävä sopimukseen ilmastonmuutoksesta.

Tämän vuoden aikana olemme jälleen todistaneet kuinka Yhdistyneet Kansakunnat ovat toimineet yhdessä aseellisten selkkausten, ihmisoikeuksien, ympäristön sekä monen muun asian saralla.

Tulemme edelleenkin näyttämään mitä yhteistyöllä voi saada aikaan. Voimme tehdä entistä enemmän.

Meidän on tultava yhteen tässä yhä yhdistyneemmässä maailmassamme.

Sitoutukaamme tänä YK-päivänä täyttämään meihin kohdistuvat odotukset ja työskentelemään yhdessä rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Ban Ki-moon