Pääsihteerin viesti YK päivänä

alt

PÄÄSIHTEERI

alt

VIESTI YK PÄIVÄNÄ

24. LOKAKUUTA 2011

Ihmiskunta toivottaa pian tervetulleeksi sen seitsemännen miljardin jäsenensä.

Jotkut sanovat, että planeetallamme on liikaa ihmisiä. Minä sanon, että olemme 7 miljardin vahvuisia.

Maailmassa on tapahtunut huomattavaa edistystä, siitä kun Yhdistyneet Kansakunnat syntyi, päivälleen 66 vuotta sitten.

Elämme pidempään. Yhä useammat lapset selviytyvät hengissä. Yhä useammat meistä elävät rauhan keskellä, demokraattisessa oikeusvaltiossa.

Kuten olemme nähneet tänä dramaattisena vuonna, ihmiset joka puolella puolustavat oikeuksiaan ja vapauksiaan.

Ja silti… kaikki tämä edistys on uhan alla. Talouskriisin johdosta. Työttömyyden ja epätasa-arvon kasvun johdosta. Ilmastonmuutoksen johdosta.

Monet ihmiset ympäri maailman elävät pelossa. Liian monet ihmiset uskovat, että heidän hallituksensa ja globaali talous, eivät palvele heitä enää.

Näinä levottomina aikoina, on vain yksi vastaus: yhdenmukainen päämäärä.

Globaalit ongelmat tarvitsevat globaaleja ratkaisuja.

Ne pakottavat kaikki kansat yhteen, toimimaan maailman ihmisten puolesta.

Yhdistyneiden Kansakuntien tehtävä on:

Rakentaa parempi maailma.

Ei jättää ketään jälkeen.

Toimia köyhimpien ja haavoittuvaisimpien puolesta, globaalin rauhan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä.

Tänä erityisenä päivänä, antakaamme tunnustusta:

Yhdistyneet Kansakunnat ei ole koskaan ollut näin tarvittu.

Tässä yhä enenevissä määrin yhtyeenliittyneessä maailmassa, meillä kaikilla on jotakin annettavaa ja jotakin voitettavaa yhdessä työskentelemällä.

Tulkaamme yhteen, seitsemän miljardin vahvuisena, globaalin yhteisen hyvän nimissä