PaperSmart: 95 % vähemmän paperinkäyttöä Rio+20:ssä

5624281846 4682cee8f5

5624281846 4682cee8f5

YK:n PaperSmart –aloitteen arvioitiin vähentävän kestävän kehityksen Rio+20 –konferenssin paperinkäyttöä 20 miljoonasta paperiarkista vain miljoonaan.

Konferenssin osanottajamäärän ollessa 50 000, YK ja Brasilian hallitus korostivat tarvetta kestäviin toimenpiteisiin saasteiden ja jätteentuotannon välttämiseksi. Toimenpiteet olivat myös linjassa Rio+20:n tavoitteiden kanssa.

”Suurissa konferensseissa käytetään tavallisesti yli 20 miljoonaa paperiarkkia,” totesi YK:n yleiskokoukseen ja konferenssijärjestelyihin keskittyvän osaston kokous- ja julkaisutoiminnasta vastaava johtaja Magnus Olafsson, joka johtaa myös PaperSmart –aloitetta. ”Rio+20:n aikana arvioimme kuitenkin käyttävämme alle miljoona paperiarkkia.”

Haastattelussa Olafsson korosti, että ”PaperSmart” ei vastaa paperitonta toimintaa: suuria määriä paperia jaetaan yhä Rio+20:n aikana, mutta määrä on silti merkittävästi pienempi kuin aikaisemmissa konferensseissa.

”67 vuoden ajan olemme jakaneet jäsenvaltioiden lausuntoja lehdistöhuoneissa. Käytännössä hyvin harvat kuitenkin ottavat paperiversion mukaansa – seurauksena on pinoittain käyttämättömiä lausuntoja,” Olafsson totesi lisäten, ettei lausuntojen paperiversioita voi myöskään editoida.

”Emme taistele paperia vastaan – kyseessä on enemmänkin jätteenvastainen sota,” hän korosti. ”Kaikki lausunnot ovat saatavilla verkkoportaalissa, josta paperiversioita voidaan tulostaa pyyntöjen perusteella.”

 

Kuva: Sebastien Wierz