Perus- ja ihmisoikeuksfoorumi 2008

Eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetään 2.-3.huhtikuuta ensimmäinen kansallinen perus- ja ihmisoikeusfoorumi.

Foormumin tarkoituksena on tuoda yhteen perus- ja ihmisoikeustyötä Suomessa tekevät tahot keskustelemaan ajankohtaisista perus- ja ihmisoikeusteemoista. Vuoden 2008 foorumin teemoina ovat perus- ja ihmisoikeuksien “elinkaari” ja rakenteet erityisesti eri toimijoiden yhteydenpidon, yhteistyön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Erityishuomion kohteena ovat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen ongelmat, kuten muun muassa saamelaisten oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Foorumin järjestää Ihmisoikeusliitto yhteistyössä eduskunnan ihmisoikeusryhmän kanssa. Tilaisuus järjestetään YK:n ihmisoikeusjulistuksen 60-v. Juhlavuoden kunniaksi.

Keskiviikkona 2.huhtikuuta päivä alkaa teemalla perus- ja ihmisoikeudet tänään ja jatkuu iltapäivällä teemalla saamelaisten oikeudet. Aamupäivän paneelikeskusteluun osallistuvat muun muassa Petri Jääskeläinen, eduskunnan apulaisoikeusasiamies.  Saamelaisten oikeudet-paneeliin tulevat puhumaan ministerit Tuija Brax ja Sirkka Anttila, sekä saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi.

Torstaina 3.4. päivän ohjelma alkaa teemalla perus- ja ihmisoikeuspolitiikan edistäminen ja valvonta ja jatkuu iltapäivällä ihmisoikeusinstituutio-teemalla. Torstaina paneelikeskusteluihn ottavat osaa muun muassa  ulkoasianministeriön oikeudellisen osaston päällikkö Marcus Laurent,  eduskuntaryhmien edustajat ja ihmisoikeusliiton puheenjohtaja Kristiina Kouros.

Lisätietoja: http://www.ihmisoikeusliitto.fi/