Piirrä kuvasi tasa-arvosta

Flickr Simply CVR 2.0 Generic CC BY ND 2.0

Flickr Simply CVR 2.0 Generic CC BY ND 2.0

24.2.2015 – Mitä sinulle tulee mieleen, kun pohdit naisten oikeuksia ja naisten vaikutusvallan lisäämistä? Päästä luovuutesi valloilleen ja kuvaa naisten ja miesten suhdetta ja niitä myönteisiä muutoksia, joiden toivoisit siinä tapahtuvan. Kuvittele!

UN Women sekä Euroopan komissio, Belgia ja YK:n Länsi-Euroopan alueellinen tiedotuskeskus (UNRIC) järjestävät sarjakuva- ja karikatyyrikilpailun, jonka aiheena on sukupuolten tasa-arvo.

Osallistu lähettämällä kilpailuun sanaton piirroksesi ja liity UN Womenin rinnalle parantamaan naisten ja tyttöjen asemaa maailmanlaajuisesti. Piirrosten toimittamisen määräaika on 20. huhtikuuta 2015. Voit lähettää piirroksesi ja tutustua kilpailun ehtoihin täällä.

Kilpailu on avoin 18–28-vuotiaille sarjakuva- ja karikatyyripiirtäjille ja taideopiskelijoille, jotka asuvat jossakin EU:n jäsenvaltiossa.

Viisi finalistia kutsutaan kesällä 2015 Brysseliin kilpailun palkintojenjakotilaisuuteen. Kilpailun järjestäjät vastaavat matka-
ja oleskelukustannuksista. Finalistien ja semifinalistien piirustukset julkaistaan kirjasessa. Lisäksi saatetaan järjestää
näyttely tai tehdä muita julkaisuja.

YKSI ENSIMMÄINEN PALKINTO: 1000 EUROA
YKSI TOINEN PALKINTO: 500 EUROA
KOLME KOLMATTA PALKINTOA: 200 EUROA KUKIN

Kilpailu on osa UN Womenin kampanjaa ”Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!”, jolla juhlistetaan Pekingissä vuonna
1995 järjestetyn YK:n neljännen naisten maailmankonferenssin 20-vuotisjuhlavuotta. Tutustu Pekingin konferenssiin ja siellä hyväksyttyihin
Pekingin julistukseen ja toimintaohjelmaan osoitteessa http://beijing20.unwomen.org/

Etsi piirroksiisi inspiraatiota Pekingin toimintaohjelmassa mainituista 12 keskeisestä ongelma-alueesta:

– Naiset ja ympäristö
– Naiset vallankäytössä ja päätöksenteossa
– Tytöt
– Naiset ja talous
– Naiset ja köyhyys
– Naisiin kohdistuva väkivalta
– Naisten ihmisoikeudet
– Naisten kasvatus ja koulutus
– Institutionaaliset mekanismit naisten aseman edistämiseksi
– Naiset ja terveys
– Naiset ja tiedotusvälineet
– Naiset ja aseelliset konfliktit

Piirustuksiin sovellettavat säännöt:

– Sarjakuvassa tai karikatyyrissa ei saa olla sanoja.
– Piirustus voi olla yksikuvainen karikatyyri tai enintään kuuden kuvan mittainen sarjakuva. Sen on mahduttava A4-arkille (210mm x 297mm).
– Piirustuksen resoluution on oltava vähintään 150 dpi:tä.

Finalistit valitsee valintalautakunta, jonka jäseninä on ammattilaissarjakuvapiirtäjiä, tasa-arvoasioiden asiantuntijoita ja viestinnän ammattilaisia.