Pohjoismainen aloite: Jätteestä jälleen muoviksi

Kuva: Flickr/Dan LaMee CC BY NC SA 2.0

Kuva: Flickr/Dan LaMee CC BY NC SA 2.0

13.3.2015 – Pohjoismaiden kotitaloudet heittävät vuosittain roskiin noin 700 000 tonnia kierrätyskelpoista muovijätettä. Pohjoismaiden ministerineuvosto toteutti hankkeen, jossa arvioidaan muovijätteen kierrätyksen tehostamista.

Hankkeen tuloksena on joukko oppaita, joita Pohjoismaat voivat hyödyntää.

Vihreä kasvu -aloitteen osana muovin kierrätyksestä laadittiin lisäksi kolme raporttia.  Niiden mukaan valmistajien tulisi ajatella kierrätystä jo suunnitteluvaiheessa, kuluttajien tulisi lisätä muovin lajittelua, ja keruu- sekä lajittelujärjestelmiä pitäisi parantaa.

Helppous lisää kierrätystä

Ministerineuvoston julkaisemat oppaat neuvovat Pohjoismaita muun muassa siitä, miten maat voivat tehostaa muovipakkausten lajittelua ja niiden keruuta talousjätteen joukosta.

Oppaassa Guidelines to increased collection of plastic packaging waste from households annetaan esimerkkejä muovinkeräyksen parantamisesta. Oppaan mukaan keräystä tehostaa parhaiten se, että muovijätteen lajittelusta tehdään kansalaisille helppoa.

Oppaassa Plastic sorting at recycling centres: Guideline neuvotaan kierrätyskeskuksia muovijätteen lajittelun ja keruumäärien optimoinnissa.

Opas WEEE Plastics Recycling:A guide to enhancing the recovery of plastics from waste electrical and electronic equipment keskittyy puolestaan sähkö- ja elektroniikkaromuun.

Kuva: Flickr/MoRiza CC BY NC 2.0Raportin Nordic Plastic Value Chains – Case WEEE mukaan sähkö- ja elektroniikkaromussa olevasta muovista kierrätetään vain 25 prosenttia. Oppaassa listataankin useita parannuskohteita: raaka-aineiden jäljittämistä tulisi parantaa, uusia tekniikoita tulisi kehittää ja laittoman kierrätyksen sekä sähkö- ja elektroniikkaromun laittomien kuljetusten valvontaa tulisi tehostaa.

Mitä sinä voit tehdä?

Jokainen eurooppalainen käyttää keskimäärin 198 kertakäyttöistä ohutmuovipussia vuoden aikana. Tämä vastaa yhtä muovipussia päivässä kotitaloutta kohden. Vuotuinen käyttö vaihtelee kuitenkin huomattavasti eri puolilla Eurooppaa. Suomessa ja Tanskassa muovipusseja käytetään vain neljä kappaletta henkilöä kohden vuodessa, kun taas Puolassa, Portugalissa ja Slovakiassa vastaava luku on 466 kappaletta.

Muovijätteen vähentämisen menestys on viime kädessä riippuvaista yksilöiden toiminnasta. Jokainen ihminen on vastuussa sotkusta, joka maailmassa vallitsee, ja siksi kaikki ovat myös vastuussa sen siivoamisesta. Yhteiskunnassa tulisikin miettiä muovin käytön periaatteet aivan uudelleen.

Tässä on muutamia vinkkejä, jotka jokainen voi panna täytäntöön välittömästi:

• Joka kerta, kun näet maassa roskan, poimi se ja hävitä asianmukaisesti.

• Vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä. Olet varmasti kuullut tämän ohjeen aikaisemminkin, mutta nyt tiedät, mitä tapahtuu, kun ihmiset eivät toimi ohjeiden mukaisesti. Pyri siis olemaan tietoinen kaikesta, mitä ostat, ja yritä välttää niitä tuotteita, joissa käytetään runsaasti pakkausmateriaaleja (esimerkiksi kertakäyttötuotteet).

• Vaadi enemmän ja parempia kierrätysmahdollisuuksia kotiseudullesi.

• Ota osaa paikallisiin vesialueiden siivoustempauksiin tai järjestä itse sellainen. Vaikka tämä ei ratkaise ongelmaa lopullisesti, se on hyvä tapa kerätä asialle lisää huomiota.

• Jos asut lähellä merta tai mereen laskevaa jokea, voi olla mahdollista, että alueesi viemärit valuttavat roskaa mukanaan mereen. Ole tietoinen tilanteesta ja vaadi, että asiaan puututaan.

• Tule tietoiseksi omasta ekologisesta jalanjäljestäsi. Edesauta muutosta omien valintojesi avulla, äläkä välitä yleisestä tavasta ajatella.

Lue lisää:

Kamppailu muovin liiallista käyttöä vastaan

Muoviin hukkunut paratiisi

Roska maailman merissä

Suomen YK-liitto: Pallonkutistajat

Raportit ja politiikkamuistiot:

Future solutions for Nordic plastic recycling

Plastic sorting at recycling centres: Background report

Plastic value chains – Case WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment: Part 2 report

Lähde: Norden.org