”Aint no mountain high enough…”

vuori

vuori

11.12.2012 ”…to keep me from getting to you”. Vuorilla asuvat ihmiset kohtaavat valtavia haasteita liittyen esimerkiksi siihen, miten he pystyvät tapaamaan toisiaan parantaakseen elinolojaan. Tämän vuoden kansainvälisen maailman vuorten päivän teema ovat juuri nämä haasteet.

Kansainvälisenä maailman vuorten päivänä vuonna 2012 ”juhlimme vuoristoelämää”. Ilmastonmuutoksen vuoksi vuorilla asuvien ihmisten elämässä on kuitenkin yhä vähemmän juhlan aihetta.

Vuoret peittävät noin yhden neljäsosan maailman pinta-alasta ja ovat koti yhdelle kymmenestä maailman ihmisestä. Nämä ihmiset ovat yksi köyhimmästä ja epäedullisimmassa asemassa olevista ihmisryhmistä. He kohtaavat usein poliittista, sosiaalista ja taloudellista marginalisointia eikä heillä ole käytössään peruspalveluita, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta. Tämän lisäksi nykyiset globaalit haasteet mukaan lukien ilmastonmuutos, taloudellinen kehitys sekä väestönkasvu kärjistävät vuorilla asuvien ihmisten vaikeuksia.

Sukupolvien kuluessa vuorilla asuvat ihmiset ovat oppineet miten elää jatkuvien luonnonuhkien alaisuudessa ja he ovat kehittäneet hyvin sovellettuja ja joustavia maankäyttöjärjestelmiä. Tästä huolimatta on todistettu, että useista vuoristoseuduista on viimeisten vuosikymmenien kuluessa tullut yhä katastrofiherkempiä alueita.

Vuoristoille on tunnusomaista niiden valtava globaali monimuotoisuus – vuoria on niin trooppisissa sademetsissä kuin pysyvän lumen ja jään alueilla, ilmasto saattaa olla sateista tai autiomaata, korkeus merenpinnan tasolla tai lähes 9 000 metrin korkeudessa. Vuoret ovat maailman vesitorneja, jotka tarjoavat makeaa vettä ainakin puolella maailman väestöstä. Vuoret ovat lisäksi riskialttiita alueita, joilla lumi- ja maanvyöryt, tulivuorenpurkaukset, maanjäristykset sekä jäisten järvien tulvat uhkaavat vuoristojen ja niitä ympäröivien seutujen elämää. Vuoristot vaikuttavat myös globaaliin ja paikalliseen ympäristöön sekä sääoloihin.

Kymmenen vuotta sitten kansainvälinen maailman vuorten vuosi johti päätöslauselman 57/245 hyväksymiseen. Päätöslauselmalla YK:n yleiskokous nimesi 11.12. kansainväliseksi maailman vuorten päiväksi. Tämän jälkeen vuoret ovat saavuttaneet yhä näkyvämmän roolin maailman agendan kaikilla tasoilla.