Rajat rikki, ovet auki

Photo: Flickr / 2.0 Generic (CC BY 2.0)/ Karvi Javi

Photo: Flickr / 2.0 Generic (CC BY 2.0)/ Karvi Javi

3.12.2013 – Yli miljardilla ihmisellä on jonkinlainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma. Tämä tarkoittaa viittätoista prosenttia maailman väestöstä. Monet näistä ihmisistä kuuluvat maailman köyhimpiin, joilla ei yhdenvertaista mahdollisuutta koulutukseen, työntekoon, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan.

Monien vammaisten tilanne on epätoivoinen. Ympäri maailmaa vammaiset kohtaavat syrjintää ja epätasa-arvoa. Monissa tapauksissa sosiaaliset, taloudelliset ja ihmisten asenteisiin liittyvät rajoitukset estävät vammaisten täysipainoisen osallistumisen yhteiskuntaan.

Tänään vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vammaisten kohtaamista haasteista ja edistää kaikkien oikeutta yhteiskunnan täysipainoiseen jäsenyyteen.

Pohjoismaissa vammaispolitiikka on perustunut oikeusnäkökulmalle. Tanska, Ruotsi, Norja, Färsaaret ja Grönlanti ovat ratifioineet YK:n vammaisten oikeuksia käsittelevän sopimuksen. Suomi, Islanti ja Ahvenanmaa ovat suunnitelleet ratifioivansa sopimuksen lähitulevaisuudessa.

Pohjoismaissa vammaisten oikeuksia on valvottu sekä paikallisella, alueellisella että kansallisella tasolla. Pohjoismaiden vammaispoliittinen neuvosto tekee Pohjoismaiden neuvostolle vammaispoliittisia linjauksia ja toimii sen neuvonantajana. Vammaispolitiikan lähtökohtana on ollut esteettömän ja kaikille avoimen yhteiskunnan rakentaminen.

Tämän vuoden vammaisten päivän teemana on ”Break barriers and open doors.” Rajoja rikkomalla ja ovia avaamalla voidaan saavuttaa kaikille avoin yhteiskunta.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon korosti puheessaan myös vammaisuuteen liittyvän sosiaalisen stigman poistamista. ”Meidän on poistettava kaikki esteet, jotka haittaavat vammaisten osallistumista yhteiskuntaan. Tämä sisältää myös sosiaalista stigmaa ruokkiviin ja syrjintää vakiinnuttaviin asenteisiin puuttumisen,” pääsihteeri jatkoi.