Rajaturvallisuusvirasto Frontexia syytetään perusoikeuksien loukkauksista

Photo: Dexter Panganiban /Flickr / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Photo: Dexter Panganiban /Flickr / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

14.11.2013 – Italiassa sijaitsevan Lampedusan saaren edustalla tapahtunut, 350 siirtolaisen kuolemaan johtanut onnettomuus on kiinnittänyt huomiota Pohjois-Afrikasta Eurooppaan suuntautuviin siirtolaisvirtoihin.

Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly on pyytänyt EU:n alaiselta rajaturvallisuusvirasto Frontexilta selvitystä tilanteesta. O’Reillyn mukaan Frontexin tulisi luoda mekanismi, jolla käsiteltäisiin sille esitettyjä syytteitä perusoikeuksien loukkauksista. Frontex koordinoi EU:n jäsenvaltioiden toimintaa rajaturvallisuuden ja laittoman maahanmuuton alalla.

Oikeusasiamies teetti selvityksen, jossa tutkittiin, noudattaako Frontexin toiminta ihmisoikeusstandardeja. Frontex on noudattanut useimpia oikeusasiamiehen suosituksia, muttei ole suostunut luomaan valitusmekanismia. Oikeusasiamies jätti asiasta erityisraportin Euroopan parlamentille ja pyysi tukea saadakseen Frontexin muuttamaan kantaansa.

”Lampedusan tragedia ja mutn EU:n rajoilla tapahtuneet humanitaariset katastrofit huomioon ottaen on tärkeää, että Frontex käsittelee suoraan sille esitetyt valitukset. En hyväksy Frontexin kantaa, jonka mukaan ihmisoikeusloukkaukset ovat ainoastaan kyseessä olevien jäsenvaltioiden vastuulla,” O’Reilly sanoi.

Niin sanottua Keski-Välimeren reittiä pitkin Eurooppaan pyrkivin siirtolaisten määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Syyskuun 2012 ja syyskuun 2013 välillä siirtolaisia oli 30 000. Nykyään suurin osa siirtolaisia kuljettavista aluksista lähtee Libyasta, jossa salakuljettajilla on hyvät toimintamahdollisuudet heikon väliaikaishallituksen vuoksi.

Tällä hetkellä merkittävä osa siirtolaisista on sotaa pakenevia syyrialaisia. YK:n pakolaisjärjestön mukaan viimeisen vuoden aikana 26 100:sta Libyasta Sisiliaan saapuneesta siirtolaisesta 7500 oli syyrialaisia.

Aiemmin merkittäviä siirtolaisvirtoja kulki Afrikan sarvesta joko Jemenin kautta Persianlahden alueelle tai Sudanin ja Egyptin kautta Israeliin.

Tänä vuonna molemmat reitit on käytännössä tukittu. Saudi-Arabia rakentaa rajalleen 1800 kilometriä pitkää aikaa ja Jemen on karkottanut tuhansia laittomia siirtolaisia. Vuoden 2013 alussa Israel sai valmiiksi aidan Egyptin vastaisella rajalla Siinain niemimaalla. Aiemmin Israel oli säätänyt lain, joka antoi sille mahdollisuuden pidättää ”tunkeilijat” jopa kolmeksi vuodeksi.

YK:n pakolaisjärjestön edustaja Adrian Edwards on kuvannut tilannetta ikään kuin ilmapallon puristamiseksi. ”Ongelma nousee esiin aina uudessa paikassa. Olemme pyrkineet sanomaan, että ainoastaan ongelmaa holistisesti lähestymällä voidaan säästää ihmishenkiä. Yksittäisten valtioiden harjoittama pelottelupolitiikka palvelee ainoastaan ihmisten salakuljettajia,” Edwards jatkoi.

Lähteet: European Ombudsman, IRIN News Service