Raportti Suomen ihmisoikeustilanteen määräaikaistarkastelusta hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvostossa

Suomen ihmisoikeustilanteen määräaikaistarkastelu saatettiin 9. kesäkuuta päätökseen YK:n ihmisoikeusneuvoston täysistuntokäsittelyssä, jossa tunnin mittaisen vuoropuhelun päätteeksi hyväksyttiin tarkastelun kuluessa Suomelle esitetyt suositukset ja loppupäätelmät. Suomen valtuuskuntaa johti poliittinen valtiosihteeri Teija Tiilikainen ulkoministeriöstä.

Suosituksissa Suomea kehotetaan muun muassa tehostamaan edelleen syrjinnän vastaisia toimia, edistämään vähemmistöjen, erityisesti etnisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, ja torjumaan rasistisia ilmiöitä erityisesti internetissä. Myös perheen sisäinen naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta nousi esiin.

Suomea kehotettiin harkitsemaan eräiden kansainvälisten yleissopimusten, kuten ILO:n alkuperäiskansojen asemaa koskevan yleissopimuksen, ratifiointia. Suomen tarkastelun loppuasiakirjat, UPR-työryhmän raportti, Suomen täysistunnossa suullisesti esille tuomat seikat sekä täysistuoa varten toimittamat kirjalliset lisäselvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun verkkosivuilla.

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu on YK:n ihmisoikeusneuvostossa huhtikuussa 2008 alkanut toimintamuoto, jonka avulla neuvosto tarkastelee kaikkien YK-jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteen neljän vuoden aikana. Tarkastelu suoritetaan pääasiallisesti neuvoston täysistuntojen välillä kokoontuvassa UPR-työryhmässä, johon kaikki YK:n jäsenvaltiot voivat osallistua. Suomen ihmisoikeustilanne käsiteltiin UPR-työryhmän ensimmäisessä istunnossa 9. huhtikuuta 2008, ja Suomen ihmisoikeustilannetta käsittelevä raportti alustavine päätelmineen ja suosituksineen hyväksyttiin UPR-työryhmässä 11. huhtikuuta.

Lähde: Ulkoministeriön lehdistötiedote

Linkki YK:n ihmisoikeusvaltuutetun verkkosivuille:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/search.aspx

Linkki ulkoministeriön ihmisoikeussivuille:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=39917&contentlan=1&culture=fi-FI