Rauha ja sovinto edellyttävät suvaitsevaisuutta

International Day of Tolerance

International Day of Tolerance

15.11.2013 – Ennakkoluulojen keskellä kasvaminen on vaikeaa. Ihonväri, hiukset, uskonto, vaatteet ja mielipiteet herättävät ennakkoluuloja. Erilaisia kiusataan. Ajan myötä ihmiset ymmärtävät paremmin, mutta epävarman lapsen tai nuoren näkökulmasta aika on tuskastuttavan pitkä.

Vaikka yhteiskunnat muuttuvat yhä monimuotoisemmiksi ja monikulttuurisemmiksi, ei suvaitsevaisuus lisäänny automaattisesti. Vaikea taloustilanne on lisännyt suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja monissa maissa. On tärkeää puhua ääneen suvaitsevaisuudesta tai sen puutteesta.

Kansainvälistä suvaitsevaisuuden päivää vietetään 16. marraskuuta.

”Suvaitsevaisuus on rauhan ja sovinnon perusta. Nopean ja usein hämmentävän muutoksen aikoina on tärkeää muistaa tämä. Haluan muistuttaa kansallisia ja paikallisia johtajia, median edustajia ja kaikkia muitakin muistamaan suvaitsevaisuuden merkityksen rauhallisen ja kestävän tulevaisuuden luomisessa,” YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi lausunnossaan.

Kaikki voivat omilla toimillaan edistää suvaitsevaisuutta. Monet ihmiset ja ihmisryhmät kohtaavat suvaitsemattomuutta päivittäin. UNESCO:n määritelmän mukaan suvaitsevaisuudessa onkin kyse eri kulttuurien arvostamisesta.

Lasten suvaitsemattomuus kuitataan usein sanomalla ”lapset osaavat olla julmia.” Monet lapset oppivat kuitenkin käytöksensä ympärillään olevilta aikuisilta. Maailman monien uskontojen ja kulttuurien ei tulisi nähdä konfliktien syinä vaan rikkautena. Tänään on hyvä päivä aloittaa hyvän esimerkin näyttäminen.