RIO+20: Miksi?

Heidi Hautala kertoo Rio+20 -konferenssista

20. – 22. kesäkuuta 2012 YK järjestää Rio de Janeirossa Brasiliassa maailman huippukokouksen, johon osallistuu valtioita ympäri maailmaa. Kestävän kehityksen konferenssi on toistoa vastaavalle huippukokoukselle, United Nations Conference on Environment and Development:ille (UNCED), joka pidettiin samassa kaupungissa tasan 20 vuotta sitten.

Vuonna 1992 valtiot yrittivät päästä yksimielisyyteen yhteisen ja kestävän tulevaisuuden luomisesta ja vaalimisesta: tavoitteessa ei kuitenkaan täysin onnistuttu. Ilmasto-ongelmien ja maailmanlaajuisen epätasa-arvon seuraukset ovat nähtävissä nykypäivänä. Viimeisen 20 vuoden aikana maailman väestö on lisääntynyt 1,5 miljardilla: on siis aika toimia nyt.

Rio+20 nähdään korkeimman tason konferenssina, sillä siihen osallistuu valtionpäämiehiä sekä hallitusten johtajia tai muita edustajia. Sen seurauksena saadaan toivottavasti aikaan keskittynyt poliittinen asiakirja. Konferenssilla on monia tavoitteita. Ensimmäinen tavoite on katsoa ajassa taaksepäin ja arvioida tilanne: kuinka pitkälle on tultu kestävän kehityksen luomisessa 20 vuotta maailman huippukokouksen jälkeen?

Toisena tavoitteena on uusia kestävän kehityksen poliittiset sitoumukset. Lisäksi Riossa arvioidaan kestävän kehityksen tähänastista edistystä sekä jäljellä olevia aukkokohtia suurten kestävän kehityksen huippukokousten tulosten täytäntöönpanossa. Lopuksi on vastattava uusiin ja tuleviin haasteisiin. Konferenssi keskittyy siten kahteen teemaan: vihreään talouteen kestävän kehityksen kontekstissa ja köyhyyden vähentämisessä sekä kestävän kehityksen institutionaalisiin puitteisiin.

Maailma ei ole tällä hetkellä menossa kestävän kehityksen suuntaan. Ylikulutamme luonnonvaroja ja olemme ekosysteemin riskirajoilla tehdessämme sille ja maailman yhteisölle peruuttamatonta vahinkoa. Tähän tulokseen päätyi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin nimittämä kestävän kehityksen korkean tason paneeli.

”Rio+20 tulee olemaan yksi aikamme tärkeimmistä globaaleista kestävän kehityksen kokouksista. Riossa visiomme on oltava selkeä: kestävä vihreä talous, joka suojelee ympäristöä ja tukee samalla vuosituhattavoitteiden saavuttamista tulojen nousun, sopivan työn ja köyhyyden poistamisen saralla”, sanoo Ban Ki-moon Rio+20-konferenssista. Kyseessä on historiallinen mahdollisuus määritellä reittejä kestävään tulevaisuuteen – useampien työpaikkojen, puhtaan energian, paremman turvallisuuden ja kohtuullisen elintason tulevaisuuteen, joka turvataan kaikille.

Tarvitsemme Rio+20:a sisällyttääksemme kestävän kehityksen taloudelliseen ajatteluun ja suunnitteluun. Valtioiden on mietittävä uudelleen lähestymistapojaan ja etsittävä uusia tapoja kasvun saavuttamiseen. Vuonna 2002 kestävän kehityksen Rio+10 -huippukokouksessa Etelä-Afrikassa sovittiin vuosituhattavoitteista. Tänä päivänä monet kehitysmaat ovat todella sisällyttäneet useita näistä tavoitteista kansalliseen politiikkaansa ja budjetteihinsa. ”Tämä todistaa, että voimme todella onnistua yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo Connie Hedegaard, Euroopan ilmastokomissaari.