Romanien syrjintä juurtunut syvälle yhteiskuntaan

Kuva: Flickr/Steve Evans CC BY-NC 2.0

Kuva: Flickr/Steve Evans CC BY-NC 2.0

8.4.2015 – YK:n vähemmistökysymysten erityisraportoija Rita Izsák vaatii valtioita taistelemaan romanien kohtaamaa syrjintää vastaan. Syrjintä on juurtunut syvälle sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin, ja se rikkoo romanien ihmisoikeuksia joka puolella Eurooppaa.

Romanit ovat Euroopan suurin vähemmistö, ja heitä asuu Euroopan maissa yhteensä 10–12 miljoonaa. Erityisedustaja Izsák kannustaa hallituksia nostamaan romaneiden ihmis- ja vähemmistöoikeudet kaikkien syrjäytymistä estävien ohjelmien keskipisteeseen.  

“Romanit kokevat syrjintää ja rasismia monessa muodossa, hiljaisesta välinpitämättömyydestä vihapuheeseen tai väkivaltaan. Kasvava populismi ja äärioikeistolaisuus ovat syventäneet sosiaalista eriarvoisuutta. Tämä on johtanut väestöjen tunteettomuuden lisääntymiseen ja nostanut uudelleen esiin myyttejä romanien rikollisuudesta, arvottomuudesta ja alemmuudesta”, Izsák sanoo.

Romanien lippu. Poliittisilla johtajilla on tärkeä rooli romanien kohtaaman syrjinnän ja puolueellisen kohtelun lopettamisessa. Johtajat voivat vahvistaa hyvän hallinnon ja demokratian perusperiaatteita, sekä edistää vähemmistöoikeuksien suojelua. Izsák korostaa myös uutisoinnin tärkeyttä: Median täytyy ottaa vastuu toiminnastaan ja taata, että romanit esitetään uutisissa puolueettomasti. Lisäksi sen tulee pidättäytyä huomionhakuisten juttujen julkaisusta ja antaa romaneille tasavertainen mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan.

“Poliittista tahtoa syrjinnän lopettamiseksi pitää vahvistaa etenkin kansallisella ja paikallisella tasolla. Päättäjien täytyy oppia jo tehdyistä virheistä ja huomioida entistä paremmin romaneja koskettavat asiat ja heidän oma johtajuutensa. Tällä tavalla saamme katkaistua syrjinnän ja syrjäytymisen kierteen.”

Erityisedustaja on huolissaan myös romanien alhaisesta edustuksesta paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä päätäntäelimissä. Edustajien määrä on pieni jopa niissä instituutioissa, jotka on perustettu suojelemaan ja edistämään romanien oikeuksia.

Koulutettujen romanien, ammattilaisten ja aktivistien määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin. On siis korkea aika, että romanien oikeuksia koskeva iskulause ”ilman meitä ei mitään meistä” pannaan käytäntöön. 

Lue lisää:

YK-asiantuntijat: Romanien syrjintää tulee vastustaa

Suomen Romanifoorumi

United Nations Regional Working Group on Roma