Ruokaa ajatuksella

food

food

16.10.2012 Lokakuun 16. päivä vietetään maailman ruokapäivää. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta maailman ruokaongelmista sekä luoda solidaarisuutta taistelussa nälkää, aliravitsemusta ja köyhyyttä vastaan.

”Maatalousosuuskunnat ovat avain maailman ruokkimiseen” on tämän vuoden ruokapäivän teema. Teeman tarkoitus on korostaa osuuskuntien roolia ruokaturvan parantamisessa sekä köyhyyden poistamisessa.

Maailmanlaajuisesti nälkää näkevien ihmisten määrä on edelleen kestämättömän korkea, vaikka viime aikoina onkin saavutettu edistystä, joka on laskenut määrän alle miljardiin. Vuosina 2010-2012 lähes 870 miljoonaa ihmistä, tai joka kahdeksas ihminen, kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta. Luku on peräisin Yhdistyneiden kansakuntien kolmen ruokajärjestön julkaisemasta tuoreesta nälkäraportista.

Kyseiset luvut eivät ole hyväksyttävissä, varsinkin kun kaikki maailman lähes miljardi nälkäistä voitaisiin ruokkia vajaalla neljäsosalla siitä ruuasta, joka tuhlataan ja heitetään pois Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Monet osuuskunnat ympäri maailmaa työskentelevät tilanteen parantamiseksi. Osuuskunnat ovat yksinkertaisesti sanottuja miesten ja naisten yhteisomistuksessa olevia ja demokraattisesti hallinnoituja yrityksiä, joissa voiton luominen on vain osa toimintaperiaatteita. Osuuskunnille ihmiset ovat voittoa tärkeämpiä ja osuuskunnat auttavat jäseniään saavuttamaan jaetut sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tavoitteet.

Lisätietoa maailman ruokapäivästä löytyy YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) sivuilta. Jokainen voi myös itse osallistua kampanjaan maailman ruokajärjestön (WFP) sivuilla.