Ruokaturvallisuus- ja ravitsemustavoitteet Post-2015-agendaa varten tähtäävät nälän poistamiseen

US Mission to the United Nations Agencies in Rome CC BY-ND 2.0

 US Mission to the United Nations Agencies in Rome CC BY-ND 2.0

14.5.2014 – YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), Kansainvälinen maatalousrahasto (IFAD) ja Maailman ruokaohjelma (WFP) julkistivat viime kuussa yhteistyönsä tulokset liittyen uuteen globaaliin kehitysparadigmaan. Järjestöt ovat kehittäneet tavoitteita ja indikaattoreita liittyen kestävään maatalouteen, ruokaturvallisuuteen ja ravitsemukseen.

Kyse on kolmen järjestön kriittisestä panoksesta käynnissä oleviin hallitusten välisiin keskusteluihin Post-2015-kehitysagendasta. Agenda on jatkoa vuosituhattavoitteille.

Kolmen järjestön edustajat korostavat tarvetta saavuttaa vuosituhattavoitteet, jotka päättyvät vuonna 2015. Heidän mukaan niitä tulee myös laajentaa, jotta voidaan puuttua laajempiin, universaalisti merkittäviin ongelmiin, kuten aliravitsemukseen, kestäviin ja osallistaviin ruokajärjestelmiin sekä niiden välisiin yhteyksiin.

Järjestöt ovat määrittäneet viisi tavoitetta:

• Kaikille ihmisille jatkuva pääsy riittävään ruoansaantiin
• Aliravitsemuksen poistaminen kaikissa sen muodoissa, huomioiden erityisesti kitukasvuisuus
• Ruoantuotantojärjestelmien tuottavuuden, kestävyyden, joustavuuden ja tehokkuuden parantaminen
• Pienviljelijöiden, erityisesti naisten, turvattu pääsy riittäviin tuotantopanoksiin, tietoon, tuottaviin resursseihin ja palveluihin
• Tehokkaammat jälkiteolliset ruokajärjestelmät, jotka vähentävät globaalia ruokahävikkiä 50 prosentilla.

Järjestöt korostavat, että edistymisen näillä aloilla tulisi tapahtua innovatiivisten – hallitusten, yksityisen sektorin, kehitysorganisaatioiden ja kaikkien yhteiskunnan jäsenten välisten – kumppanuuksien kautta. Lisäksi tarvitaan uusia hallintomekanismeja vaikutusten arvioimiseen, vastuullisuuden varmistamiseen ja eri sidosryhmien päätöksentekoon osallistamiseen. Järjestöt korostavat myös pienviljelijöiden ja -ruoantuottajien tärkeää roolia globaalissa ruokaturvallisuudessa. Heidän on oltava uusien investointien ja kumppanuussopimuksien keskiössä, jotta maailma ilman nälkää on mahdollinen.

”Olennaisin tavoite vuoden 2015 jälkeisessä kehitysohjelmassa on köyhyyden poistaminen kaikissa sen muodoissa”, sanoi Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf. Uudet tavoitteet ovat linjassa YK:n pääsihteerin Zero Hunger Challenge -haasteen kanssa, jonka pyrkimyksenä on saavuttaa meidän elinaikanamme maailma, jossa kukaan ei kärsi kroonisesta nälästä ja aliravitsemuksesta. Kolmen järjestön työ on saanut inspiraationsa tästä jaetusta visiosta.

FAO:n luonnonvaroista vastaava varapääjohtaja Maria Helena Semedo totesi, että tavoitteet antavat tietoa YK:n jäsenmaille, jotka neuvottelevat parhaillaan kestävän kehityksen tavoitteista. ”Kestävä kehitys ei ole mahdollista ilman nälän poistamista”, hän sanoi. ”Uskomme, että näiden viiden tavoitteen sisällyttäminen Post-2015-kehitysagendaan varmistaa kattavamman lähestymistavan nälkään, ruokaturvattomuuteen ja aliravitsemukseen – ihmisten ravitsemiseen maapalloa samalla vaalien”, hän totesi.

Järjestöt korostavat, että vuosituhattavoitteet ovat onnistuneet joillakin alueilla merkittävästi. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrää on vähennetty puolella, ihmisten pääsyä puhtaan vedensaannin piiriin on lisätty huomattavasti, ja peruskoulua käyvien lasten määrää on saatu nostettua. Järjestöt kuitenkin korostavat, etteivät onnistumiset ole universaaleja ja että työtä on jäljellä paljon, sillä noin 840 miljoonaa ihmistä kärsii edelleen kroonisesta nälästä, ja köyhyyttä on edelleen maaseutualueilla ympäri maailmaa.

YK:n yleiskokouksessa vuonna 2015 päätettävien uusien kehitystavoitteiden tulisi auttaa toteuttamaan oikeus riittävään ja parempaan ravintoon, sukupuolten välinen tasa-arvo, pienviljelijöiden huomioiminen sekä kestävät ja joustavat ruokajärjestelmät.

Lähde: WFP Suomi