Yksi saattaa olla 2014 kertaa suurempi kuin toinen, mutta kaikki saavat 15 minuuttia

Timglas3

Timglas3

28.9.2012 Kolme hyvin erilaista valtiota olivat niiden joukossa, jotka kokoontuivat keskustelemaan kansainvälisistä asioista Yhdistyneiden kansakuntien 67. yleiskokouksen kolmantena päivänä 27.9.

Päältäpäin katsottuna Kiinalla, Kreikalla ja Komoritin saarivaltiolla on vain hyvin vähän yhteisiä piirteitä.

Kiinan väestö on 2014 kertaa suurempi kuin Komoritin ja 125 kertaa suurempi kuin Kreikan. Kreikka puolestaan on väestöllisesti 16 kertaa suurempi kuin Komorit. Kiina on Aasiassa, Kreikka Euroopassa ja Komorit pieni saarivaltio Intian valtamerellä Afrikan kaakkoisrannikolla.

Valtioita kuitenkin yhdistää se, että ne ovat Yhdistyneiden kansakuntien itsenäisiä jäsenvaltioita ja huolimatta maiden bruttokansantuotteesta, väestön suuruudesta tai turvallisuusneuvoston pysyvästä jäsenyydestä kaikki ovat yhdenvertaisia YK:n yleiskokouksessa.

Jokavuotisessa yleiskeskustelussa kaikkien valtioiden poliittiset johtajat saavat puhua heille tärkeimmistä aiheista 15 minuuttia muiden YK:n 193 jäsenvaltion edustajan edessä. Tässä aiheita, joita Kiina, Kreikka ja Komorit painottivat heidän ”15 minuutin julkisuutensa” aikana.

Kiina: Poliittinen suvereniteetti

Kiinan ulkoministeri Yang Jiechi alleviivasi, että kansainvälisten suhteiden tulisi perustua puhtaasti poliittiseen severeniteettiin, eli siihen periaatteeseen, etteivät valtiot puutu toistensa asioihin. ”Keskinäinen kunnioitus ja tasavertaisuus ovat kansainvälisten suhteiden perusnormeja. Kaikki valtiot, olivat ne sitten pieniä tai suuria, vahvoja tai heikkoja, rikkaita tai köyhiä, ovat kansainvälisen yhteisön tasavertaisia jäseniä” Yang sanoi. ”Toisten valtioiden suvereniteetin, pääasiallisten intressien, sosiaalisten järjestelmien ja kehityspolkujen kunnioitus on valtioidenvälisten suhteiden perustavanlaatuinen toimintaperiaate.”

Kina

Kreikka: Nimikysymys

Kreikan ulkoministeri Dimitris Avramapoulos sanoi, että hänen maansa tulee olevaan Jugoslavian entisen tasavallan Makedonian ”vankkumaton liittolainen ja ystävä” heti kun maidenvälinen nimikiista on ratkaistu. ”Jugoslavian entisen tasavallan Makedonian nimikysymys, huolimatta sen semanttisesta ulottuvuudesta, on tärkeä osa palapelissä asettaa irredentistiset pyrkimykset ja yritykset kirjoittaa uudelleen alueemme historiaa paikalleen” Avramapoulos sanoi. ”Kreikka uskoo, että kysymys voidaan ratkaista tasavertaisella sovittelulla: valitsemalla nimi, joka on maantieteellisesti pätevä, sillä Makedonian maantieteellinen alue ulottuu kolmen valtion alueelle, suurimmaksi osaksi Kreikkaan, sitten Bulgariaan ja loput Makedoniaan.” hän lisäsi.

grekland

Komorit: Ilmastonmuutos

Komoritin presidentti Ikililou Dhoinine pyysi kansainvälistä apua pienen maiden, kuten Komoritin, tueksi, jotta ilmastonmuutoksen potentiaalisesti tuhoisat vaikutukset voidaan pysäyttää. ”On tullut aika käynnistää uudelleen useat kansainväliset projektit, jotka ovat keskeytyneet. Olennaisia ovat varsinkin sellaiset projektit, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen sekä siihen sopeutumiseen” presidentti Dhoinine sanoi. ”Meidän on reagoitava voimakkaasti tähän ilmiöön, joka vaikuttaa koko planeettaan ja erityisesti pieniin saarivaltioihin, kuten Komoritiin” Dhoinine totesi lisäten lopuksi, että huhtikuun poikkeuksellisen voimakkaat sateet ovat vaikuttaneet valtavasti koko maan talouteen.

komorerna