Siirtolaisuudessa on kyse ihmisten hyvinvoinnista

Photo: UN Photo/UNHCR/M Kobayashi

Photo: UN Photo/UNHCR/M Kobayashi

22.9.2013 – Siirtolaisuudesta käytävä keskustelu keskittyy usein ilmiön sosioekonomisiin seurauksiin. Aiemmin tällä viikolla julkistettu Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (IOM) vuosittainen raportti tarkastelee siirtolaisuutta erilaisesta näkökulmasta keskittymällä siirtolaisten hyvinvointiin.

 ”Tämä on ensimmäinen globaali selvitys, joka pyrkii selvittämää kuinka siirtolaiset itse kokevat tilanteensa”, sanoi Kansainvälisen siirtolaisjärjestön pääjohtaja William Lacy Swing. ”Siirtolaiset on usein nähty akateemisten selvitysten passiivisina subjekteina, nyt heillä on mahdollisuus kertoa oma tarinansa.”

Raportin mukaan siirtolaisuus lisää inhimillistä hyvinvointia, mutta siitä huolimatta monet siirtolaiset eivät saavuta tyydyttävää hyvinvoinnin tasoa. Etenkin kehitysmaihin muuttavat siirtolaiset ovat haavoittuvaisia ja vaativat erityishuomiota. Raportin mukaan siirtolaisuutta tulisi tarkastella laajasti osana ihmislähtöistä politiikkaa. Antamalla siirtolaisten kertoa omasta tilanteestaan raportti pyrkii antamaan välineitä tällaisen politiikan tekoon.

Siirtolaisuus on hyvin monimutkainen ilmiö. ”Aiemmista selvityksistä poiketen, tämä raportti tarkastelee kaikkia siirtolaisvirtoja. Aiemmin on usein tarkasteltu ainoastaan etelästä pohjoiseen muuttavia”, jatkoi Swing.

Siirtolaisuutta ja kehityskysymyksiä käsitellään myös lokakuussa YK:n yleiskokouksessa järjestettävässä korkean tason dialogissa.