”Siirtolaisuus ei ole vain väistämätöntä, vaan myös tarpeellista ja toivottavaa”

Gustave Deghilage Manifestation pour le droit des migrant-e-s Flickr 2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0

Gustave Deghilage Manifestation pour le droit des migrant-e-s Flickr 2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0

18.12.2014 – Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n pääjohtaja William Lacy Swing kehottaa tänään, kansainvälisenä siirtolaisten päivänä, ihmisiä ryhtymään toimiin siirtolaisten pelastamiseksi, heitä hyväksikäyttävien salakuljettajien pysäyttämiseksi ja muuttoliikkeiden syihin puuttumiseksi.

Kansainvälisten siirtolaisten osuus maailman väkiluvusta pysyy tasaisesti 3 prosentin tienoilla. Kotinsa jättämään joutuneita on enemmän kuin koskaan sitten toisen maailmansodan: 33,3 miljoonaa ihmistä on maansisäisinä pakolaisina ja 16,7 miljoonaa pakolaisina muissa maissa kuin kotimaassaan.

Vuonna 2014 sattui myös eniten tilastoituja siirtolaisten kuolemantapauksia koskaan, kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. IOM:n mukaan noin 5000 pakolaista menetti henkensä merellä tai syrjäisillä aavikoilla ja vuorilla. Eniten ihmishenkiä menetettiin Välimerelle, jossa hukkui yli 3000 ihmistä. Selviytyneet joutuvat usein hyväksikäytetyiksi ja syrjityiksi.

IOM haluaa siksi tarjota ihmisille mahdollisuuden turvalliseen siirtolaisuuteen. Tähän kuuluu työperäisen maahanmuuton kumppanuussopimusten edistäminen ja perheiden yhdistämiset, selkeän tiedon tarjoaminen epävirallisen maahanmuuton riskeistä sekä yhdyskuntien vakauttamisen tukeminen ja työpaikkojen luominen lähtömaihin.

”Monilta ihmisiltä viedään heidän vapautensa, sen sijaan että heidät kohdattaisiin myötätunnolla ja tarvittavalla avulla”, sanoo YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon. ”Siirtolaisten jatkuva syrjintä synnyttää epäoikeudenmukaisuutta, uhkaa sosiaalista yhtenäisyyttä ja, aivan liian usein, johtaa väkivaltaan ja kuolinuhreihin.

IOM:n pääjohtaja myös kehottaa valtioita laatimaan lakeja salakuljettajien, ei epätavallisia reittejä maahan tulevien ihmisten pysäyttämiseksi.

”Kansainvälisen yhteisön täytyy toimia yhdessä muuttaakseen siirtolaisuuden nykyisen tilan positiivisempaan suuntaan, niin että siitä puhuttaessa keskityttäisiin siihen, mitä siirtolaiset voivat antaa kohdemailleen. Myös lähtömaat hyötyvät suuresti siirtolaisten kotiin lähettämistä rahalähetyksistä.

”Siirtolaisuus ei ole pelkästään väistämätöntä, vaan myös tarpeellista ja toivottavaa”, lisää Swing. ”Pohjoiset yhteiskunnat vanhenevat, kun taas etelässä nuorten määrä kasvaa. Maahanmuuttovastaisuuden nousu on julman ironista aikana, jolloin vanhenevat yhteiskunnat tarvitsisivat siirtolaisuuden tarjoamaa työvoimaa.”

Swing painotti myös tarvetta puuttua siirtolaisuutta aiheuttaviin taustatekijöihin. Tällaisia ovat muun muassa ihmisten aiheuttamat kriisit ympäri maailmaa, Länsi-Afrikan maiden talouksia rasittava Ebola-epidemia, ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääilmiöt.

”Uudistakaamme tänä kansainvälisenä siirtolaisten päivänä lupauksemme luoda monimuotoisia ja avoimia yhteiskuntia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ja arvokkaan elämän kaikille siirtolaisille” Ban sanoi.

UNRICin joulukuun YK-kino esitti 15.12 kansainvälisen siirtolaisten päivänä elokuvan ”Closed Sea – Suljettu meri” yhteistyössä Suomen ulkoministeriön, kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n sekä Suomen YK-liiton kanssa. Dokumentti kuvaa Libyan sotaa vuonna 2011 pakenevia afrikkalaisia pakolaisia ja siirtolaisia, jotka ylittävät Välimeren henkensä kaupalla

Elokuvaa seurasi tuttuun tapaan paneelikeskustelu jonka aikana asiantuntijat vastasivat yleisön kysymyksiin niin Suomen kuin EU:n siirtolaispolitiikasta. Paneeliin osallistui YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tiedotuspäällikkö Markku Aikomus, YK:n siirtolaisuusjärjestön IOM:n virkaa toimittava päällikkö Simo Kohonen, Suomen rajavartiolaitoksen apulaisosastopäällikkö Matti Sarasmaa ja Suomen ulkoasiainministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikön avustaja Elina Saaristo-Diatta.

 Lue lisää:

Pohjoismaat osallistuvat EU:n uuteen rajavalvontaoperaatio Tritoniin

Kaapattu, kaupattu ja kahlittu