Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on arvokkaan elämän edellytys

Photo: Flickr / 'avivi / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Photo: Flickr / 'avivi / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

20.2.2014 – Sukupuoleen perustuvaa syrjintää tapahtuu työpaikoilla, työttömyysluvut nousevat, ihmisiä jää sosiaaliturvan ulkopuolelle. On selvää, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei toteudu kaikkialla maailmassa.

Mitä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan? Käsite voidaan määritellä esimerkiksi ihmisten mahdollisuudeksi saavuttaa täysi potentiaalinsa yhteiskunnassa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteellä viitataan reiluuteen ja molemminpuoliseen vastuuseen: ihmiset ovat vastuussa toisistaan ja kaikkien vastuulla on varmistaa, että ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässä.

Vaikka sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajatus voidaan löytää jo antiikin ja renessanssin ajan filosofiasta, yleistyi itse käsite vasta 1840-luvulla. Yhä tänä päivänä kaikista yhteiskunnista löytyy epäoikeudenmukaisia piirteitä. Tätä epäkohtaa korostetaan tänään vietettävänä maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivänä.

YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin mukaan sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa on kyse muustakin kuin eettisestä velvoitteesta – sosiaalinen oikeudenmukaisuus on kansallisen vakauden ja globaalin hyvinvoinnin perusta.

”Yhdenvertaiset mahdollisuudet, solidaarisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat välttämättömiä kansakuntien ja ihmisten täyden potentiaalin saavuttamiseksi”, Ban kommentoi. ”Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä kannustaa kaikkia maita konkreettisiin toimiin arvokkaan elämän ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi.”