Suomen ja YK:n uusi yhteistyöohjelma tukee kehitysmaiden metsien suojelua

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) yhdessä Suomen hallituksen kanssa on julkaissut uuden nelivuotisen metsänhoito-ohjelman, Sustainable Forest Management in a Changing Climate, jonka tarkoituksena on tukea kehitysmaiden metsien suojelua ja auttaa kehitysmaita vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Ohjelma on arvoltaan 14 miljoonaa USA:n dollaria ja siihen valitaan lähiviikkojen aikana kolmesta kuuteen pilottimaata.

FAO:n metsäosaston apulaispääjohtaja Jan Heino kiitti FAO:n julkaisemassa tiedotteessa Suomen hallitusta pitkänäköisyydestä ja kestävän metsänhoidon tärkeyden ymmärtämisestä. Hän myös painotti, että kestävän metsänhoidon tietokantojen kehittäminen on elintärkeää, jotta kehitysmaiden metsänhoito voi perustua luotettavaan ja ajankohtaiseen tietoon.

Kestävä metsänhoito voi luoda maailmaan miljoonia työpaikkoja, vaikuttaen näin myönteisesti sekä köyhyyden vähentämiseen että ympäristöön, FAO:n tiedote toteaa. Kestävään metsänhoitoon investoiminen vaikuttaa myös myönteisesti pyrkimyksiin sopeutua ja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Suomen osallistuminen uuteen metsänhoito-ohjelmaan auttaa FAO:ta vahvistamaan kehitysmaiden kykyä kerätä tietoa maankäytön muutoksista, metsien käytöstä ja käyttäjistä, sekä kehittää yhdenmukaisempaa maankäyttö- ja elinkeinopolitiikkaa, toteaa Jim Carle, joka toimii FAO:n metsävarojen kehittämisestä vastaavan yksikön johtajana. Hän muistuttaa, että kestävä metsänhoito ja -elinkeinopolitiikka eivät vaikuta myönteisesti ainoastaan ilmastonmuutosta aiheuttaviin tekijöihin vaan myös vähentävät sen vaikutuksia.

FAO, YK:n kehitysohjelma (UNDP) ja YK:n ympäristöohjelma (UNEP) muodostavat yhdessä UN-REDD-aloitteen (the UN Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation), joka tavoittelee kustannustehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjunnassa tarjoamalla kehitysmaille kannustimia metsäkadon vähentämiseksi.

FAO Photo/ Giulio Napolitano

 

 

Lähde: FAO:n tiedote, 27.3.2009.