Suomen kehityspolitiikka sai tukea YK:ssa

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen osallistui 3. heinäkuuta myöhään illalla Suomen aikaa YK:n talous- ja sosiaalineuvoston vuotuiseen korkean tason kokoukseen New Yorkissa. Kokousta varten oli laadittu Suomen kehityspolitiikkaa käsittelevä raportti, jota ministeri esitteli puheenvuorossaan. Ministeri Väyrynen nosti puheenvuorossaan esille erityisesti kestävän kehityksen tärkeyden köyhyyden vähentämisessä.

– Teollistuneiden maiden taloudellinen malli ei tällä hetkellä ole ekologisesti kestävä, ja siitä huolimatta monet kehitysmaat jäljittelevät samoja taloudellisia linjoja. Tarvitsemme merkittäviä muutoksia niin kehittyneiden kuin kehitysmaidenkin tuotanto-, kulutus- ja elämäntavoissa, jotta pystymme luomaan kestävällä tavalla vaurautta ja hyvinvointia, ministeri painotti.

Suomen puheenvuoro herätti vilkkaan keskustelun jäsenmaiden joukossa. Suomen kehityspolitiikalle annettiin laajaa tukea. Esille nostettiin erityisesti köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen välinen yhteys ja toimiminen sektoreilla, joissa Suomella perinteisesti on laajaa asiantuntemusta. Lisäksi vedottiin, että kehitysmäärärahojen nostamiseksi annetut sitoumukset saavutettaisiin.

Ministerin puheenvuoro on luettavissa ulkoministeriön verkkosivuilta http://formin.finland.fi tämän päivän kuluessa.

Lähde: Ulkoministeriön lehdistötiedote