Suomen osallistuminen YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa esillä

Valtioneuvosto käsitteli 26. helmikuuta yleisistunnossaan Suomen kriisinhallintaosallistumista Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. YK:n turvallisuusneuvosto on päättänyt laajentaa MINURCAT-siviilioperaatiotaan sotilaallisella komponentilla 15. maaliskuuta alkaen. Suomi valmistautuu osallistumaan operaatioon ja suunnittelee noin 80 sotilaan vahvuisen osaston lähettämistä.

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta alueella vastaa tällä hetkellä Euroopan unioni, jonka EUFOR-operaatio on ollut käynnissä tammikuusta 2008. EU:n läsnäolo alueella oli tarkoitettu lyhytaikaiseksi, ja EU-operaation mandaatti päättyy suunnitellusti 15. maaliskuuta 2009. Suomi on osallistunut EU-operaatioon noin 60 sotilaalla.

Suomen osasto tulee vastuunsiirron yhteydessä siirtymään Abéchésta Goz Beidaan operaatioalueen eteläosiin irlantilaisen pataljoonan yhteyteen. Suomalaiskomppanian tehtäviin kuuluu partiointi, siviilien suojelu, rikollisuuden ehkäiseminen, yhteydenpito avustusjärjestöjen kanssa ja turvallisen toimintaympäristön luominen. Pataljoonan alueella on 2 pakolaisleiriä ja 18 maan sisäisten pakolaisten leiriä.

MINURCAT-operaation tavoitevahvuus on 5 200 sotilasta, 25 yhteysupseeria ja 300 poliisia sekä tarvittava määrä siviiliasiantuntijoita.

Lähde: Ulkoasiainministeriön tiedote