Suomen YK-liiton kampanja etsii ratkaisuja merten muovijäteongelmaan

Lähde: UNA Finland

Lähde: UNA Finland

Maailman meret ovat täynnä roskaa. Merissä kelluva muovijäte uhkaa ennen kaikkea merten ekosysteemejä, mutta sen vaikutukset kantautuvat ravintoketjun myötä myös ihmisten ruokalautasille. Suomen YK-liiton 60-vuotisjuhlavuoden Pallonkutistajat-kampanja korostaa, että muovijäteongelma koskettaa kaikkia.

”Pyrimme tuomaan kansalaisille esiin niitä vaihtoehtoja, joilla he voivat olla YK-prosesseissa mukana”, sanoo Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.

Kampanjassa ei ole kyse vain uimarannoille ajautuvista roskista, vaan laajemmin kestävästä kehityksestä. ”Vuosituhattavoitteita seuraavat kehitystavoitteet ovat toivon mukaan universaaleja kestävän kehityksen tavoitteita. Etsimme aihetta, joka tulisi lähelle meitä kaikkia niin Suomessa, Euroopassa, kehitysmaissa tai missä vain”, Laukko sanoo. ”Ympäristökysymyksissä yksi selkeästi kansallisvaltioiden rajojen ulkopuolella oleva ongelma on juuri merten muovijäte”.

Merten roskaaminen ei näytä vähentymisen merkkejä. YK:n ympäristöohjelma UNEP:in mukaan maailman jokainen merineliökilometri sisältää noin 18 000 palasta erilaista muovijätettä.

Suomen YK-liitto on vaatinut, että Suomen tulisi kartoittaa mahdollisuutensa toimia YK:ssa kansainvälisen merten muovisopimuksen alullepanijana.

”Ongelma on selkeästi laajentunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ja näyttää siltä, että se laajentuu jatkossakin”, sanoo Laukko korostaen, että ongelman ratkaisemiseksi ei ole minkäänlaista kansainvälistä mekanismia.

Tammikuussa käynnistynyt kampanja on saanut positiivisen vastaanoton. Laukon mukaan muovijäteongelmasta tiedetään yllättävän vähän, mikä tuo mielenkiintoisen näkökulman keskusteluun kestävästä kehityksestä. ”Kampanja antaa mahdollisuuden tavoittaa myös kohderyhmiä, jotka eivät normaalisti osallistu kehitysdiskurssiin”, Laukko sanoo mainiten esimerkkinä veneilijät ja sukeltajat.

Globaalin ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä. Laukon mukaan kyseessä ei olekaan ainoastaan suomalainen kampanja: kaksivuotisen kampanjan tavoitteena on luovuttaa kansainvälinen vetoomus YK:lle.

Suomen YK-liiton kampanjasivuilla voi allekirjoittaa vetoomuksen, jotta päättäjät – niin kotimaassa kuin Euroopan parlamentissakin – ryhtyisivät pikaisiin toimiin YK:n alaisen muovijätesopimuksen neuvottelujen aloittamiseksi. Pallonkutistajat-sivusto sisältää myös vinkkejä kestävämpien ratkaisujen tekemiseksi niin kotona kuin ulkona luonnossakin.

Kampanjan sivuilla voi myös ehdottaa nimeä maailman kahdeksanneksi mantereeksi kutsutulle roskamantereelle ja testata kestävän kehityksen tietonsa Pallonkutistajat-visassa.