Suomen YK-liitto on julkaissut suomenkielisen version naisten oikeuksien sopimuksesta

Suomen YK-liitto on julkaissut suomenkielisen version Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW).

YK:n yleiskokouksen vuonna 1979 hyväksymä naisten oikeuksien sopimus oli merkittävä edistysaskel tasa-arvolle. Se teki naisten oikeuksista ihmisoikeuksia ja velvoitti jäsenvaltiot edistämään tasa-arvoa. Se käsittelee esimerkiksi naisten asemaa työelämässä ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia, ja se tuomitsee lapsiavioliitot sekä naisten prostituution.

Naisten oikeuksien yleissopimus tarkoittaa naisten syrjinnällä:

”kaikkea sellaista sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää, poissulkemista tai rajoittamista, jonka vaikutus tai tarkoitus on heikentää naisille — miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta ja siviilisäädystä riippumatta — kuuluvien yhtäläisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tunnustamista, nauttimista tai toteuttamista poliittisella, taloudellisella, yhteiskunnallisella, sivistyksellisellä, kansalaisoikeuksiin liittyvällä tai muilla aloilla, tai mitätöidä nämä oikeudet.”

Professori Kevät Nousiainen on kirjoittanut johdannon Suomen YK-liiton kirjaseen naisten oikeuksien sopimuksesta. Voit lukea kirjasen täällä.