Suomi lisää tukea Afganistaniin

Suomi lisää kriisinhallinnan vastuuta Afganistanin ja Kosovon operaatioissa. Suomi selvittää mahdollisuutta vuorotella Ruotsin kanssa johtovastuusta alueellisissa jälleenrakennusryhmissä (PRT) Pohjois-Afganistanissa. Lisäksi Suomi ottaa johtovaltiovastuun Kosovossa toimivan Nato-johtoisen KFOR-operaation keskisessä taisteluosastossa.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 14. syyskuuta Suomen tukea Afganistanin vakauttamiseksi, johtovaltiovastuuta Kosovon kriisinhallintaoperaatiossa sekä valmistautumista mahdolliseen EU:n operaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Kokouksessa keskusteltiin Suomen tulevasta osallistumisesta kriisinhallintaan Afganistanissa, kehitysyhteistyöstä, humanitaarisesta ja muusta avusta. Suomi on sitoutunut Afganistanin pitkäaikaiseen tukemiseen. Yhteistyötä on tarkoitus tiivistää Ruotsin ja Norjan kanssa niin sotilas- kuin siviilisektoreilla Pohjois-Afganistanissa. Suomi jatkaa osallistumistaan Nato-johtoisessa Isaf-operaatiossa ja selvittää mahdollisuuksia vuorotella Ruotsin kanssa alueellisessa jälleenrakennusryhmässä (PRT). Suomen tarkoituksena on osallistua Isafin operatiivisiin ohjaus- ja yhteydenpitoryhmiin (OMLT), jotka ovat keskeisessä asemassa koulutettaessa Afganistanin omaa armeijaa ja poliisivoimia.

Materiaaliavun lisäämistä tarkastellaan osana Afganistanin armeijalle annettavaa koulutustukea. Suomi selvittää myös mahdollisuudet lisätä osallistumistaan EU:n poliisi- ja oikeusvaltio-operaatiossa. Lisäksi selvitetään siviilikriisinhallintaan liittyvän koulutuksen kehittämistä Afganistanin viranomaisten tukemiseksi. Tarkasteltaviksi tulevat kehitysavun ja humanitaarisen avun taso ja kohdentaminen pohjautuen Suomen ja Afganistanin välisen kehitysyhteistyön kokonaisvaltaiseen evaluaatioon ja tarvekartoitukseen. Ulkoasiainministeriö lisää humanitaarista apua jo tämän vuoden aikana.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät myös käynnistää Tshadiin ja Keski-Afrikan tasavaltaan suunnitteilla olevaan EU-operaatioon liittyvät valmistautumis- ja varautumistoimenpiteet, mukaan lukien kolmen valmiudessa olevan esikuntaupseerin mahdollinen lähettäminen operaatioesikuntaan. Darfurin kriisin aiheuttamien pakolaisleirien suojaamiseksi suunniteltu EU-operaatio on osa YK:n monialaista kansainvälistä läsnäoloa alueella.

Lisäksi päätettiin ilmoittaa Suomen valmiudesta ottaa johtovaltiovastuu Kosovossa toimivan Nato-johtoisen KFOR-operaation keskisessä taisteluosastossa. Suomi on toiminut johtovaltiona edellisen kerran vuosina 2004 – 2005. Valiokunta tulee tarkastelemaan Kosovon tilannetta kokonaisvaltaisemmin myöhemmin tänä vuonna statusratkaisua koskevan neuvotteluprosessin edetessä.

Valtioneuvoston tiedote Afganistanin vakauttamisesta