Suomi mukana vuoden 2010 monimuotoisuuskeskustelussa

8. tammikuuta 2010

 

Vuonna 2010 vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden teemavuotta, jonka aikana maailman maita pyydetään ottamaan biodiversiteetin hyvinvoinnista ja lajien katoamisen ehkäisemisestä vastuuta.

Valtioneuvosto tiedotti 7.1.2010 olevansa aktiivisesti mukana biologisen monimuotoisuuden tiedotuskampanjoissa ja järjestävänsä erilaisia tapahtumia teemavuoden aiheen ympärille.

Köyhtymisen huomaaminen voi olla vaikeaa. Suomenkin luonnossa on jo selviä merkkejä monimuotoisuuden katoamisesta ilmastonmuutoksen tapahtuessa.

Maailmanlaajuisesti monien lajien katoamisen suhteen ovat teot jo liian myöhäisiä. “Vaikka toimisimme välittämösti, maailma on tuomittu menettämään useita kasvi- ja eläinlajeja, ja tässä vaihtokaupassa myös ekosysteemien kyky tuottaa elintärkeitä toimintoja myös ihmisväestölle”, sanoo Achim Steiner, YK:n ympäristöjärjestö UNEP:in pääjohtaja.

Kuitenkin biodiversiteetin puolesta tehdyt toimet auttavat myös mm. ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

 

Tapahtumia Suomessa:

(päivitetty 8.1.2010)

    • Ympäristöministeriön suunnittelema tiedote yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, ulkoasiainministeriön, puolustusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen luontopalvelujen ja Yleisradion kanssa.
  • 19. helmikuuta ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämä seminaari Helsingissä Säätytalolla
  • Suomen luonnon monimuotoisuuden tila ja sitä kuvaavat indikaattorit 
  • Suomeen perustetaan vuoden aikana Selkämeren kansallispuisto, viides kansallinen kaupunkipuisto Porvooseen sekä kolmas kansallinen maisemanhoitoalue Pelkosenniemen Kairalan ja Luiron kylien alueelle.
  • Metsien monimuotoisuutta turvaava METSO-ohjelma lähtee vuoden aikana vauhdilla liikkeelle. Ohjelmaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.
  • Keväiset kilpailut, joissa valitaan paras luontoteko ja paras maisemahanke.

Suuntaviivat työlle luonnon monimuotoisuuden eteen antaa Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2006–2016 ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi”. Hallituksen vuonna 2006 hyväksymää strategiaa toteuttaa laaja yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana keskeiset ministeriöt, etutahot ja järjestöt.

 

Kansainväliset huipputapahtumat


Kansainvälisesti luonnon monimuotoisuuden teemavuosi huipentuu syyskuussa YK:n täysistunnossa, jossa käsitellään luonnon monimuotuisuuden puolesta tehtyjä toimia, ja lokakuussa 2010 Japanin Nagoyassa pidettävään Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (Convention on Biological Diversity, CBD) 10. osapuolikokoukseen.

Lisätietoja valtioneuvoston sivuilla sekä YK:n ympäristöjärjestö UNEP:in sekä CBD:n sivuilla.

 

Lähteet: Valtioneuvosto; YK