Suomi sai YK:n ilmastosihteeristöltä kiitosta kasvihuonekaasujen vähentämisestä

YK:n ilmastosihteeristö UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) on julkaissut raportin, jossa arvioidaan Suomen toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sen mukaan Suomi on tähän mennessä täyttänyt kaikki kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävän Kioton pöytäkirjan velvoitteet. Raportissa arvioidaan, että tulevaisuudessa suurimmat haasteet liittyvät maatalouteen ja liikenteeseen.

YK:n ilmastosopimus velvoittaa, että sen teollisuusmaaosapuolet raportoivat noin 4-5 vuoden välein ilmastonmuutokseen liittyvistä toimistaan. Nyt julkaistu raportti oli järjestyksessä viides. Raportin tarkasti kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka perehtyi Suomen tilanteeseen tutkimalla laajan tausta-aineiston ja haastattelemalla noin 70 suomalaista ilmastoalan asiantuntijaa.

Tarkastusten säännöllisyys takaa, että aiemmissa tarkastuksissa todetut puutteet on korjattava ja suositukset toimeenpantava. Nytkin Suomi sai joukon korjaavia toimenpide-ehdotuksia, jotka parantavat raportointia ja tietojen toimittamista. Tärkein oli kuitenkin loppulausunto, jonka mukaan Kioton pöytäkirjan alaiselle valvontaelimelle ei ole mitään kysymyksiä. Tähän mennessä olemme siis täyttäneet kaikki Kioton pöytäkirjan mukaiset velvoitteet", kertoo ympäristöneuvos Jaakko Ojala ympäristöministeriön ilmastoryhmästä.

Raportin mukaan päätökset ydinvoiman lisäämisestä, ulkomailta ostettavan sähkön määrä sekä metsätalouden tulevaisuuden näkymät vaikuttavat paljon Suomen tulevaisuuden ilmastopolitiikkaan. Euroopan unionin Suomelle asettamaa uusiutuvan energian lisäämisen tavoitetta pidetään haastavana. Kaiken kaikkiaan Suomen suurimmat haasteet liittyvät kuitenkin maatalouteen ja liikenteeseen.

"Kyseiset sektorit ovat päästökaupan ulkopuolella, ja nopeiden päästövähennystoimien toteutus on haaste näillä sektoreilla. Toimien toteutus on toki aloitettu, mutta aitoja tuloksia syntyy viiveellä", Ojala toteaa.

Tarkastajat kiittävät palautteessaan Suomen ilmastopoliittista tulevaisuusselontekoa ja kannustavat jatkamaan työtä sen parissa. Lisäksi Suomi saa hyvää palautetta muun muassa kehitysmaiden meteorologisten ja hydrologisten palvelujen tukemisesta, monipuolisesta ilmastoviestinnästä sekä työstä naisten aseman parantamiseksi maailmanlaajuisessa ilmastopolitiikassa.

Lisätietoja:
ympäristöneuvos Jaakko Ojala, ympäristöministeriö, puh. 050 362 2035, [email protected]

Lisää aiheesta:
Suomen maaraporttiUNFCCC:n kotisivuilla (englanniksi).

Valtioneuvoston verkkopalvelu | www.valtioneuvosto.fi | [email protected]