Suomi vastaa WFP:n vetoomukseen

27.3.2008
Maailman elintarvikeohjelma WFP  julkisti ennen pääsiäistä 20. maaliskuuta kiireellisen vetoomuksen lisäavustusten saamiseksi maailman elintarviketilanteen helpottamiseksi. Lisäavun tarve johtuu WFP:n rahoitusvajeesta, joka oli helmikuun lopussa noin 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Rahoitusvajeen syynä on ruoan ja polttoaineen hinnannousu ennätykselliselle tasolle vuosikymmeniin.

WFP on pyrkinyt hillitsemään kustannuksia hankkimalla mahdollisimman suuren osan elintarvikkeista paikallisilta markkinoilta avustusalueilla. WFP on jo joutunut harkitsemaan muun muassa ruoka-avustusmäärien pienentämistä tai kohdentamista nykyistä tarkemmin vain kaikkein hädänalaisimmille, mikäli ei saa tarvittavaa lisärahoitusta.

Tällä hetkellä kriittisimpiä avustuskohteita ovat muun muassa Sudanin Darfur, Afganistan, Tshad, Etiopia, Kenia ja Somalia. Yksin Darfurissa apua tarvitsee päivittäin yli 3 miljoonaa ihmistä.

Suomi on tukenut WFP:n toimintaa vuodesta 1963 lähtien. Suomen vuotuinen yleisavustus WFP:lle on koostunut käteisavustuksesta ja pienehköstä määrästä suomalaisia elintarvikkeita, viime vuosina lähinnä rypsiöljyä. Kuljetuskustannusten osuus Suomesta kriisialueille on noussut jopa 30 prosenttiin elintarvikkeina toimitetun avun kokonaismäärästä.

Vuonna 2008 Suomi antaa WFP:lle suunnatun yleisavustuksen, kuusi miljoonaa euroa, kokonaan käteisenä. Käteisavustuksiin siirtymällä Suomi haluaa helpottaa WFP:n rahoitusvajetta ja edesauttaa sen kykyä reagoida maailman ruokakriiseihin ja hädän lievittämiseen.

Yleisavustuksen lisäksi Suomi kohdentaa alkuvuoden humanitaarisella apupäätöksellä WFP:n kautta yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Nyt myönnetyt 12 miljoonan euron avustukset nousevat 18,5 miljoonaan dollariin, mikä on 3,9 miljoonaa dollaria enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Osa muidenkin humanitaaristen järjestöjen avusta käytetään ruoka-apuun.

WFP:llä ei ole sääntömääräistä jäsenmaksua, vaan sen toiminta perustuu kokonaisuudessaan vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Vuosittain WFP toimittaa hätäapua yli 90 miljoonalle ihmiselle lähes 80 maassa luonnononnettomuuksien, konfliktien ja muiden katastrofien seurauksena.

Lähde: Ulkoministeriön lehdistötiedote
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=124651&nodeid=15145&contentlan=1&culture=fi-FI