Suomi YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan puheenjohtajana

Suomi on YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan puheenjohtaja- ja jäsenmaa toimikunnan 47. istunnossa. Peruspalveluministeri Paula Risikko osallistuu toimikunnan istuntoon 4.–6. helmikuuta.

Suomen tavoitteena on istunnossa keskustella laajasti yhteiskuntapolitiikasta ja tuoda esille suomalaista kokonaisvaltaista sosiaalipolitiikkaa ja hyvinvointiyhteiskunnan mallia.

Ministeri Risikko pitää toimikunnan istunnossa 4. helmikuuta Suomen puheenvuoron. Siinä hän käsittelee sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja muistuttaa, että maailmanlaajuinen talouskriisi vaikuttaa eniten jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Puheessaan ministeri Risikko nostaa esiin osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisen köyhyyden ja syrjäytymisen kitkemisessä.

Ministeri Risikko nostaa esille istunnossa myös suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sekä Suomessa vähemmistöjen aseman parantamiseksi tehtäviä toimia.

Sosiaalisen kehityksen toimikunnan tärkeimpiä toimia on sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjuminen. Keskusteluissa pyritään edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä yhteisvastuullisuutta jäsenvaltioiden välillä.

YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan puheenjohtajana toimii suurlähettiläs Kirsi Lintonen. Toimikunnan istunto pidetään New Yorkissa 4.–13. helmikuuta. Toimikunta käsittelee laajasti sosiaalikysymyksiä, köyhyyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. YK on ainoa elin, jossa maailman hallitukset ovat edustettuna ja jossa kansainvälistä keskustelua ja politiikkaa voidaan edistää yhteisesti.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö