Suomi uudessa yhteistyöprojektissa FAO:n kanssa

8. helmikuuta 2010

 

Suomi ja YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO aloittavat yhteistyöprojektin kehitysmaiden maan rekisteröimisen ja maanhallinnan parantamiseksi. Projekti kehittää avoimen lähdekoodin sovelluksia rekisterien ja hallintoelinten käyttöön. Pilottiprojektit lasketaan liikkeelle Ghanassa, Nepalissa and Samoalla.

Suomen ja FAO:n tavoitteena on avustaa maita kehittämään kestäviä ja edullisia maanhallinnan järjestelmiä ja parantaa näin hallintaoikeuksia ja maan hallussapidon takuita sekä maaseudulla että taajama-alueilla. FAO:n jäsenmaat ottavat sovellukset aluksi koekäyttöön.

”Tehokas ja avoin maaoikeuksien hallinta on tärkeässä roolissa, kun vakuutetaan ihmisiä hallussapidon varmuudesta maalais- ja kaupunkiväestön parissa,” sanoo Alexander Müller, FAO:n apulaispääjohtaja.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen mukaan myös tehokas maarekisterien ylläpito ja hallinta ovat ensisijaisen tärkeitä myös ravintoturvallisuuden, köyhyyden kitkemisen, sukupuolisen tasa-arvon ja luonnonvarojen kestävän kulutuksen tiellä. ”Suomi on lisännyt yhteistyöohjelmien määrää yhdessä FAO:n kanssa viime vuosina, ja toimii aktiivisena kumppanina maanhallinnan saralla lukuisissa kohteissa, kuten muun muassa Tansaniassa, Kambodzassa, Palestiinassa ja Etiopiassa.”

Projekti tulee suureen tarpeeseen, sillä kehittyvillä alueilla maan hallinnan toimitavoista ja toimenpiteistä puuttuu joustava ohjelmistokanta maaoikeuksien ja maakirjojen tehokkaaseen ylläpitoon ja kehittämiseen. Tietojärjestelmien käyttöönotto maan omistuksen kohdalla on tärkeä osatekijä korruption vähentämisessä ja maan hallintaan liittyvien salassa pidettävien menetelmien poistamisessa.

Tehokkaampi IT-järjestelmä parantaa rekisterien ja asiakirjojen luotettavuutta. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot nähdään edullisena ja joustavana vaihtoehtona kaupallisiin ohjelmistoihin verrattuna, sillä ne ovat helposti sovellettavissa ja saavutettavissa missä tahansa.

Avoimen lähdekoodin maakirja- ja  maarekisteriprojekti OSCAR (engl. Open Source Cadastre and Registration) on ensimmäinen varteenotettava aloite soveltaa avoimia ohjelmistoja kehitysmaissa.

 

Lähde: FAO