Suvaitsevaisuus – ei hemmottelua eikä välinpitämättömyyttä

tolerance

tolerance

16.11.2012 Suvaitsevaisuus on sana, jonka kuulee usein mutta kenties vain harvoin miettii sen merkitystä. Suvaitsevaisuus on kirous joillekin ja mantra toisille, mutta toivottavasti suurimmalle osalle ihmisistä se on kultainen keskitie.

Mitä suvaitsevaisuus siis oikeastaan tarkoittaa? Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen julistuksen mukaan suvaitsevaisuus tarkoittaa maailman moninaisten kulttuurien, ilmaisutapojen sekä ihmisenä olemisen muotojen kunnioittamista ja arvostamista. Suvaitsevaisuus tarkoittaa universaalien ihmisoikeuksien ja perustavanlaatuisten vapauksien tunnustamista. Toisin sanoen ihmiset ovat luonnostaan erilaisia ja vain suvaitsevaisuus voi taata erilaisten yhteisöjen selviytymisen ympäri maailmaa.

Suvaitsevaisuuskoulutuksen tulisi pyrkiä vastustamaan vaikutteita, jotka synnyttävät pelkoa ja toisten pois sulkemista ja sen sijaan auttaa nuoria kehittämään itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä eettistä päättelykykyä. Maailman uskontojen, kielien, kulttuurien ja etnisyyksien moninaisuus ei ole ennakkoehto konflikteille, vaan aarre, joka rikastuttaa meitä kaikkia.

Kansainvälisenä suvaitsevuuden päivänä 16.11. YK:n pääsihteeri kehotti tarkkaavaisuuteen nyt, kun suvaitsevaisuuden rajoja koetellaan monissa paikoissa ympäri maailmaa. ”Taloudellisen ja sosiaalisen paineen kasvaessa jotkut yrittävät hyödyntää pelkoja ja korostaa eroavaisuuksia luodakseen vihaa vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja heikossa asemassa olevia kohtaan. Vastustaakseen välinpitämättömyyttä, ääriliikkeitä ja vihaan perustuvia poliittisia lausuntoja maltillisen vähemmistön on puhuttava yhteisten arvojen puolesta ja kaikentyyppistä syrjintää vastaan” Ban Ki-moon sanoi viestissään.