Tabuja rikkomassa

rsz waterweek

rsz waterweek

Tukholma on monessa mielessä itsestään selvä valinta vesikonferenssin isäntäkaupungiksi. Vesi reunustaa saarille rakennettua Ruotsin pääkaupunkia. Samalla tavalla ruotsalainen Jan Eliasson on ilmeinen valinta vuosittain Tukholmassa järjestettävän Maailman vesiviikon (World Water Week) avainpuhujaksi.

Eliasson oli jo jäänyt eläkkeelle palveltuaan pitkään diplomaattina, Ruotsin ulkoministeriä ja Yhdistyneiden kansakuntien asiantuntijana. Vuonna 2012 hänet kuitenkin nimitettiin YK:n apulaispääsihteeriksi.

Eläkkeellä Eliasson oli suunnitellut omistautuvansa vesikysymyksiin ja hänet nimitettiinkin ruotsalaisen kansalaisjärjestön Water Aid Swedenin puheenjohtajaksi. Kysymykseen, miksi juuri vesikysymykset, Eliasson vastaa nopeasti. “Vesi merkitsee elämää ja sanitaatio arvokkuutta.”

Uutiskirjeen toimittaja oli paikalla Maailman vesiviikolla, jossa Eliasson avainpuheensa aluksi nosti esille vesilasin ja muistutti, että maailmassa 768 miljoonaa ihmistä elää ilman puhdasta vettä. Eliasson on muistuttanut samasta asiasta jo aiemmin YK:n yleiskokouksen puheenjohtajana toimiessaan.

Apulaispääsihteerin mukaan on skandaali, että juuri sanitaatiota koskevaa vuosituhattavoitetta ei ole saavutettu.

“Yli 2.5 miljardia ihmistä elää ilman kunnollista sanitaatiota. Se on yli kolmasosa ihmiskunnasta”, sanoi Eliasson Maailman vesiviikolla.

“Näistä ihmisistä miljardi joutuu ulostamaan julkisesti. Vähiten kehittyneissä maissa joka neljäs ihminen joutuu tekemään tarpeensa ulkosalla.”

Seuraukset ovat dramaattiset. Saniteettitilojen puute johtaa kehitysmaissa ripulin leviämiseen. Ripuliin kuolee vuodessa yli 750 000 alle 5-vuotiasta lasta. Luku ei ole pieni: se tarkoittaa kolmeatuhatta lasta joka päivä.

Eliassonin mukaan pelkästään kunnollisten saniteettitilojen rakentamisella voitaisiin vähentää ripulitartuntoja jopa 36 prosenttia.

“Vaikutus ulottuisi myös naisten ja tyttöjen turvallisuuteen”, hän lisää. “Raportit useista maista osoittavat, että raiskauksia tapahtuu kun naiset ja tytöt joutuvat lähtemään kodeistaan syrjäisiin paikkoihin perustarpeilleen.”

Eliassonilla on takanaan vuosien diplomaattikokemus sekä Ruotsin että YK:n palveluksessa. Uppsalan Yliopistolla järjestetyssä seminaarissa Eliasson keskusteli YK:n tulevaisuudesta maailmanjärjestön entisen pääsihteerin Kofi Annanin kanssa. Hän kertoi pyrkimyksistään Darfurin kriisin ratkaisemiseksi. Kriisin taustalla on osittain ilmastonmuutos ja vedenpuute. “Näin kuinka kaivoja myrkytettiin, jotta ihmiset saataisiin pakenemaan kodeistaan Darfurissa.”  

Eliasson käytti tilaisuutta hyväkseen ja puhui vedestä, sanitaatiosta sekä vessoista. Aiheenvalintaa ei haitannut edes se, että kruununprinsessa Victoria istui yleisön joukossa.  Mikä saa Eliassonin aina palaamaan samoihin kysymyksiin, joista kovin muu ei tunnu puhuvan?

Vastaus saattaa löytyä apulaispääsihteerin pitämästä avainpuheenvuorosta. Eliassonin mukaan ihmiset tuntevat itsensä turhautuneiksi ja avuttomiksi maailman ongelmien edessä. “Tuntuu, että emme voi vaikuttaa näihin asioihin, ne ovat vaikutusvaltamme ulkopuolella.” Huomio kääntyy muihin kysymyksiin.

Veteen ja sanitatioon liittyvien ongelmien kohdalla tilanne toinen. Kyseessä on valtava ongelma, mutta toisaalta hyvin konkreettinen ja helposti ymmärrettävä kysymys.

Saniteettitilojen puute oli yksi keskeisistä aiheista maaliskuussa käynnistyneessä ”Call to Action on Sanitation” -ohjelmassa, jonka Eliasson julkaisi pääsihteerin valtuuttamana. Ohjelman tavoitteena on taata kaikille ihmisille pääsy kunnollisiin saniteettitiloihin vuoteen 2025 mennessä. Eliasson sai tärkeän erävoiton heinäkuussa, kun YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, jossa päätettiin viettää Maailman WC-päivää marraskuun 19. päivänä.

“Meidän on rikottava tabuja”, sanoo Eliasson. “Muutama vuosi sitten kyse oli vessoista. Nyt meidän on tuotava julkinen ulostaminen osaksi politiikan kieltä ja diplomatian keskusteluja. “

Diplomaattien osalta ensimmäinen askel on jo otettu, riippumatta siitä puhuvatko he mielellään vessoista tai julkisesta ulostamisesta.