Tänään juhlistetaan kansainvälistä jazz-päivää

Kuva: Jazzuality.com CC BY-NC-ND 2.0

Kuva: Jazzuality.com CC BY-NC-ND 2.0

30.4.2014 – YK juhlistaa tänään kolmatta vuosittaista kansainvälistä jazzin päivää. Viralliset juhlallisuudet järjestetään tänä vuonna Osakassa, Japanissa, mutta tapahtumia on yli sadassa maassa mukaan lukien kaikki Pohjoismaat.

Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomio jazz-musiikin historialliseen vaikutukseen ihmisiä yhdistävänä tekijänä sekä sosiaalisen muutoksen innoittajana. Sen tavoitteena on myös nostaa kansainvälisen yhteisön tietoisuutta jazzista ja sen mahdollisuuksista opetuksen, rauhan, yhteisöllisyyden, dialogin ja yhteistyön välineenä.

Jazz syntyi Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuolella ja sen juuret ovat afrikkalaisissa perinteissä. Nykyään jazzista on tullut kansainvälinen taidemuoto, joka on kehittynyt matkoillaan ympäri maailmaa, lainaten vapaasti eri kansojen ja alueiden kulttuuriperinnöstä ja paeten jäykkiä määritteitä.

Marraskuussa 2011 YK: n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) nimesi huhtikuun 30. päivän virallisesti kansainväliseksi jazz-päiväksi. Päivän avulla pyritään korostamaan jazzia ja sen kansainvälistä roolia ihmisten yhdistämisessä ympäri maailman. Kansainvälisen jazz-päivän puheenjohtajana toimii Unescon pääjohtaja Irina Bokova sekä jazz pianisti ja säveltäjä Herbie Hancock. Hancock on Unescon kulttuurienvälisen vuoropuhelun suurlähettiläs sekä toimii puheenjohtajana Thelonious Monk – jazz-instituutissa.

”Jazz käyttää maailman moninaisuutta hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla ylittäen rajoja vaivattomasti ja tuomalla ihmiset yhteen”, sanoo Irina Bokova kuvaillen kansainvälisen jazz-päivän merkitystä. ”Orjuuden ajoista lähtien tämä musiikkityyli on tuonut palavahenkisesti ihmisten ääntä kuuluville kaikkea sortamista vastaan. Se puhuu vapauden kieltä, mikä on paljonpuhuvaa kaikille kulttuureille.”

Miksi Kansainvälistä jazz-päivää juhlitaan?

– Jazz murtaa muureja ja luo mahdollisuuksia keskinäiselle ymmärrykselle ja suvaitsevuudelle
– Jazz symboloi yhdistymistä ja rauhaa
– Jazz vähentää jännitteitä yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen välillä
– Jazz edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa
– Jazz vahvistaa nuorten roolia yhteiskunnallisessa muutoksessa
– Jazz kannustaa taiteelliseen innovointiin, improvisaatioon, uusiin ilmaisumuotoihin sekä perinteisten ja modernien tyylilajien sekoittamiseen
– Jazz lisää kulttuurien välistä vuoropuhelua ja voimaannuttaa nuoria syrjäytyneissä yhteiskunnissa

Lisää tämän vuoden jazz-päivästä voit lukea täältä: www.jazzday.com